6.2.2023

Jordanien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Jordaniens säkerhetsläge är relativt stabilt, men kan förändras plötsligt. Konflikterna i Syrien och Irak har påverkat säkerhetsläget i Jordanien. Oroligheterna på Västbanken och i Gaza reflekteras också ofta i Jordanien. Följ nyhetsrapporteringen noga. Resenärer utsätts inte för några särskilda risker. Det finns extremiströrelser i landet som kan försöka utföra attacker mot turistmål. Undvik stora folksamlingar.

Aktuellt

Covid-19-restriktionerna har tagits bort.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Konflikterna i Syrien och Irak påverkar säkerhetsläget i Jordanien. Det kan ske plötsliga förändringar och det lönar sig att följa medierna noggrant.

Gränsområdet mellan Jordanien och Irak samt mellan Jordanien och Syrien ska undvikas. Jordaniens deltagande i flygräderna mot extremiströrelsen ISIL kan orsaka hämndaktioner mot Jordanien. Oförutsägbara bombattacker eller andra terrordåd är möjliga.

Demonstrationer som handlar om såväl landets inre angelägenheter som händelserna i grannländerna är allmänna. De största samlingarna ordnas på fredagseftermiddagar. Trots att demonstrationerna i allmänhet är fredliga, ska de undvikas. Det kan också vara svårt att ta sig fram eftersom demonstranterna ibland sätter upp vägspärrar.

En stor del av befolkningen i Jordanien består av palestinska flyktingar som flytt från konflikterna i Israel och Palestina. Under de senaste åren har landet dessutom mottagit över en miljon irakiska flyktingar och över en halv miljon flyktingar från Syrien. Flyktingarna orsakar samhälleliga spänningar som påverkar säkerhetsläget i Jordanien.

Under oroligheter på Västbanken och i Gaza ska resenärer vara särskilt försiktiga i Jordanien. Jordanien är närmaste granne till flera instabila områden och den regionala instabiliteten i Mellanöstern avspeglar sig även i Jordanien. Palestinska läger ska helst undvikas.

Eftersom Jordanien har ett fredsavtal med Israel är det möjligt att resa från Israel till Jordanien och tvärtom. Gränsövergångsställena finns norr om Döda havet och i söder vid Aqabaviken mellan Aqaba och Eilat. Kontrollera i förväg hos de jordanska myndigheterna när gränsövergångsställena har öppet och vilka dokument som krävs.

Jordanien har en välfungerande turisminfrastruktur och landet besöks årligen av ett stort antal turister. Det finns emellertid extremiströrelser i landet som kan försöka utföra attacker mot turistmål.

På grund av ökade säkerhetskontroller rekommenderar beskickningen att man har med sig passet eller en kopia av det då man rör sig i Jordanien.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera att försäkringen säkert gäller för Jordanien.

Särskilda säkerhetsrisker

  • Konflikterna mellan Syrien och Irak samt flyktingarna orsakar samhälleliga spänningar.
  • Terrorism och oförutsägbara bombattacker är möjliga.
  • Oroligheterna i de palestinska områdena avspeglar sig också ofta i Jordanien.

Brottsligheten

Vålds- och egendomsbrott mot enskilda personer är fortfarande relativt ovanliga, men enligt statistiken har brottsligheten ökat. I princip är det tryggt att röra sig på gatorna och på landsbygden om man är normalt försiktig. Undvik riskområden såsom palestinska läger och islamistkvarter.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter. Förvara dem på något annat ställe än originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägtrafiken är livlig i Jordanien och hastigheterna höga, och trafiken utgör därför en verklig risk. Kollektivtrafiken är trots det relativt trygg. I situationer efter trafikolyckor kan utlänningar bli utsatta för våld eller hot.

Hälsoläget

De viktigaste jordanska städerna erbjuder högklassig hälsovård, men turister ska vara beredda att betala för den. Kontrollera före resan vad din försäkring täcker.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Jordanien är det förbjudet att fotografera militära och polisiära mål.

Alla droger är olagliga i Jordanien och narkotikainnehav leder till stränga straff.

Jordanien är ett land med muslimsk majoritet. I Amman och Aqaba och på turistmålen är kulturen mycket tolerant, men på landsbygden och i islamistkvarteren är det bra att vara förberedd på mycket konservativa attityder. Respekt för kulturella värderingar när det gäller klädsel och alkoholbruk gör resan enklare. I synnerhet västerländska kvinnor gör klokt i att undvika provokativ eller vågad klädsel då de rör sig ensamma, eftersom det lätt leder till respektlöst bemötande. Bruk av huvudduk förutsätts endast vid moskébesök.

Män ska beakta att en lokal kvinna med huvudduk är religiös. Det lönar sig inte att skaka hand eller i övrigt röra vid en kvinna med huvudduk.

Det är bäst att begränsa alkoholbruket till platser där alkohol serveras. Under muslimernas fastemånad ramadan är det särskilt viktigt att avhålla sig från att äta, dricka och röka på offentliga platser tills solen gått ner.

Inställningen till relationer mellan personer av samma kön är mycket fördömande i Jordanien, även om homosexualitet inte är kriminellt. I Jordanien är det bra att beakta att det inte heller är önskvärt att personer av olika kön visar ömhet på offentliga platser, till exempel genom att kyssas.

Inresebestämmelser

Ditt pass måste vara i kraft i minst sex månader när du anländer till landet.

De rådande inresebestämmelserna för Jordanien kan du ta reda på hos Jordaniens ambassad i Berlin: http://www.jordanembassy.de/(Länk till en annan webbplats.)

Om passet försvinner eller blir stulet under vistelsen i Jordanien och man blir tvungen att skaffa ett nytt, måste man också innan man lämnar landet få inrese- och visumstämpling i passet av de jordanska myndigheterna (Directorate of Residency and Borders).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument