15.2.2024

Jordanien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Jordaniens säkerhetsläge är relativt stabilt, men kan förändras plötsligt. Konflikterna i Syrien och Irak har påverkat säkerhetsläget i Jordanien. Oroligheterna på Västbanken och i Gaza reflekteras också ofta i Jordanien. Följ nyhetsrapporteringen noga. Resenärer utsätts inte för några särskilda risker. Det finns extremiströrelser i landet som kan försöka utföra attacker mot turistmål. Undvik stora folksamlingar.

Aktuellt

Om du reser till Jordanien, var särskilt försiktig. Kriget som bröt ut mellan Israel och Hamas den 7 oktober skärper situationen i regionen och ökar spänningarna också i Jordanien. Trots att läget är relativt stabilt, kan det förändras snabbt. Det går inte att utesluta risken att konflikten sprids till Jordanien och andra grannländer. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar och följ medierna noga. Ända sedan början av kriget mellan Israel och Hamas har flera stora demonstrationer till stöd för Palestinska området ägt rum i Jordanien särskilt efter fredagsbönerna. Ungefär hälften av Jordaniens befolkning har palestinsk bakgrund. Ett brett stöd till Palestinska området är djupt rotat.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lag om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.))
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare
Lag om kombinerade resetjänster

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

.
Jordanien är närmaste granne till flera instabila områden och den regionala instabiliteten i Mellanöstern avspeglar sig även i Jordanien. Under oroligheterna på Västbanken och i Gaza ska resenärer vara särskilt försiktiga i Jordanien.

Konflikten i Syrien påverkar också säkerhetsläget i Jordanien. Eftersom Jordanien har ett fredsavtal med Israel är det möjligt att under normala förhållanden resa från Israel till Jordanien och tvärtom. Om du nödvändigt måste passera gränsen, ska du i förväg kontrollera gränsövergångsställenas öppettider och vilka dokument du behöver. Gränsövergångsställena kan vara överbelastade, och de kan stängas utan varsel. Gränsövergångsställena ligger norr om Döda havet; Allenbybron och gränsstationerna vid Jordanfloden och i söder vid Aqabaviken mellan Aqaba och Eilat; Yitzhak Rabin gränsstation.

Undvik gränsområdet mellan Jordanien och Irak samt mellan Jordanien och Syrien. Vid gränsen mellan Syrien och Jordanien förekommer våldsamma sammandrabbningar mellan jordanska gränsmyndigheter och smugglare. Läget vid gränsen mot Irak är instabilt, bland annat på grund av extremistorganisationen ISIS.

Flyktingarna orsakar samhälleliga spänningar som påverkar säkerhetsläget i Jordanien. Demonstrationer är vanliga, både när det gäller inrikespolitiken och händelserna i grannländerna. De största samlingarna ordnas i allmänhet på fredagseftermiddagar. Trots att demonstrationerna brukar vara fredliga, ska du undvika dem. De kan också göra det svårare att resa eftersom myndigheterna ofta sätter upp vägspärrar, särskilt på vägar som leder till gränsområden.

Jordanien har en välfungerande turistinfrastruktur och turismen är en viktig näring. Attacker mot turistmål är sällsynta, men inte omöjliga. Det finns en risk för enskilda terrordåd. På grund av ökade säkerhetskontroller rekommenderar beskickningen att du har med dig passet eller en kopia av det då du rör dig i Jordanien. Det är viktigt att du har en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera att försäkringen säkert gäller för Jordanien.

Brottsligheten

Vålds- och egendomsbrott mot enskilda personer är fortfarande relativt ovanliga, men enligt statistiken har brottsligheten ökat. I princip är det tryggt att röra sig på gatorna och på landsbygden om man är normalt försiktig. Undvik riskområden såsom palestinska läger och islamistkvarter..

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägtrafiken är livlig i Jordanien och hastigheterna höga, och trafiken utgör därför en verklig risk. Kollektivtrafiken är trots det relativt trygg. I situationer efter trafikolyckor kan utlänningar bli utsatta för våld eller hot.

Hälsoläget

De viktigaste jordanska städerna erbjuder högklassig hälsovård, men turister ska vara beredda att betala för den. Kontrollera före resan vad din försäkring täcker.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas”
Världshälsoorganisationen WHO
Europeiska smittskyddsmyndigheten

Lokala lagar och seder

I Jordanien är det förbjudet att fotografera militära och polisiära mål.

Alla droger är olagliga i Jordanien och narkotikainnehav leder till stränga straff.

Jordanien är ett land med muslimsk majoritet. I Amman och Aqaba och på turistmålen är kulturen mycket tolerant, men på landsbygden och i islamistkvarteren är det bra att vara förberedd på mycket konservativa attityder. Respekt för kulturella värderingar när det gäller klädsel och alkoholbruk gör resan enklare. I synnerhet västerländska kvinnor gör klokt i att undvika provokativ eller vågad klädsel då de rör sig ensamma, eftersom det lätt leder till respektlöst bemötande. Bruk av huvudduk förutsätts endast vid moskébesök.

Män ska beakta att en lokal kvinna med huvudduk är religiös. Det lönar sig inte att skaka hand eller i övrigt röra vid en kvinna med huvudduk.

Det är bäst att begränsa alkoholbruket till platser där alkohol serveras. Under muslimernas fastemånad ramadan är det särskilt viktigt att avhålla sig från att äta, dricka och röka på offentliga platser tills solen gått ner.

Inställningen till relationer mellan personer av samma kön är mycket fördömande i Jordanien, även om homosexualitet inte är kriminellt. I Jordanien är det bra att beakta att det inte heller är önskvärt att personer av olika kön visar ömhet på offentliga platser, till exempel genom att kyssas.

Inresebestämmelser

Ditt pass måste vara i kraft i minst sex månader när du anländer till landet.

De rådande inresebestämmelserna för Jordanien kan du ta reda på hos Jordaniens ambassad i Berlin: http://www.jordanembassy.de/(Länk till en annan webbplats.)

Om passet försvinner eller blir stulet under vistelsen i Jordanien och man blir tvungen att skaffa ett nytt, måste man också innan man lämnar landet få inrese- och visumstämpling i passet av de jordanska myndigheterna (Directorate of Residency and Borders).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument