Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
9.3.2020

Jamaica: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var försiktig var du än rör dig i landet. Rån och våldsbrott vanliga i Kingston med omnejd. Orkansäsong i juni–november.

Aktuellt

Den våldsamma brottsligheten är utbredd särskilt i Kingston och i utkanterna av turistområdena i Montego Bay. Iaktta större försiktighet än normalt. Hör dig för om säkerhetsläget på ort och ställe, i hotellet eller av de lokala myndigheterna.

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: https://www.moh.gov.jm/edu-resources/learn-about-the-coronaviruses/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Brottslighet och våld är ett allvarligt problem på Jamaica, och det förekommer också kidnappningar. I hotellkvarteren och på turistorterna fungerar polisen oftast relativt effektivt.

I synnerhet i huvudstaden Kingston med omnejd och i Montego Bay finns farliga områden där det förekommer rån och väpnade strider.

I Montego Bay ska du undvika att vistas utanför de skyddade turistmålen. Innan du åker på utfärder är det säkrast att fråga hotellets personal var man kan röra sig tryggt.

Det lönar sig att förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små rater i växelkontor som är skyddade för utomstående blickar. Bär bara med dig ditt kreditkort om du vet att du kommer att behöva det.

Nödnummer på Jamaica:
Polis 119
Ambulans och brandkår 110

Brottsligheten

Brottslighet är ett allvarligt problem på Jamaica, och den drabbar också turister. I närheten av hotellen rör sig diverse månglare och brottslingar. Rån förekommer ofta. Ta väl hand om värdeföremål, och undvik uppseendeväckande klädsel eller beteende. Undvik att röra dig utanför hotellområdena och i öde områden, till exempel på stränder.

Osäkert då det är mörkt.

Det finns stadsdelar i huvudstaden Kingston som det lönar sig att undvika. Fråga hotellpersonalen eller de lokala myndigheterna om säkerhetsläget.

I Montego Bay, Spanish Town och Central Village lönar det sig att vara försiktig.

Polisen på Jamaica
The Jamaica Constabulary Force:
https://www.jcf.gov.jm
Ministry of National Security:
http://mns.gov.jm

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Jamaica har vänstertrafik. Trafiksäkerheten är svag och olyckor sker ofta. Vägarna är i relativt dåligt skick, men undantag av huvudvägarna. Under regnperioden försämras väglaget märkbart. Undvik att köra på natten, och se till att hålla dörrarna låsta och fönstren stängda.

Kollektivtrafiken rekommenderas inte. Undvik att ta en taxi direkt på gatan. Däremot rekommenderar vi taxibilar som auktoriserats av Jamaica Tourist Board och Jamaica Union of Traveller's Association, som även hotellen vanligtvis anlitar.

Den Jamaicanska trafikskyddsmyndigheten:
http://www.nationalroadsafetycouncil.org.jm

Naturförhållanden

Under orkansäsongen som pågår från juni till november kan tropiska stormar och ösregn orsaka nödsituationer i olika delar av landet, speciellt vid kusten och i bergstrakter. Om en tropisk storm hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas instruktioner.

Läget gällande tropiska stormar kan du följa på National Hurricane Centers webbsida:
http://www.nhc.noaa.gov

Jamaica ligger i ett seismiskt aktivt område. Om en naturkatastrof hotar ska man alltid följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Jamaicas folkskyddsmyndighet Office of Disaster Preparedness and Emergency Managemenet (ODPEM):
http://www.odpem.org.jm

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det rekommenderas att alla resenärer tar en täckande reseförsäkring. Nivån på de privata sjukhusen och läkarna är måttlig, men hälsovården i den offentliga sektorn har stora brister. På landsbygden och i mera avlägsna trakter är hälsovårdstjänsterna få.

Vid sjukdomsfall som kräver sjukhusvård rekommenderas det att du är i direkt kontakt med ditt försäkringsbolag. Sjukhusen godtar vanligtvis inte reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver kreditkort.

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det har upptäckts fall av denguefeber på olika delar av ön. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Mera information:

Hälsovårdsministeriet på Jamaica http://moh.gov.jm

Pan American Health Organization http://www.paho.org

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Bruk av narkotika är mycket utbrett på Jamaika. Man kan få böter för bruk och innehav av marijuana (”ganja”) , men enligt landets justitieministerium har innehav av små mängder avkriminaliserats.

Jamaikas lag förbjuder vissa former av homosexuellt umgänge. Attityderna mot homosexualitet kan vara mycket negativa.

Det är förbjudet att använda, köpa eller sälja kamouflagemönstrade kläder

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

Kyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLAND
ASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument