24.1.2024

Jamaica: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var försiktig var du än rör dig i landet. Rån och våldsbrott vanliga i Kingston med omnejd. Orkansäsong i juni–november.

Aktuellt

Den våldsamma brottsligheten är utbredd särskilt i Kingston och i utkanterna av turistområdena i Montego Bay. Iaktta större försiktighet än normalt. Hör dig för om säkerhetsläget på ort och ställe, i hotellet eller av de lokala myndigheterna.

Eftersom en finsk beskickning saknas i Jamaica, kan du vända dig till andra EU-länders ambassader.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Brottslighet och våld är ett allvarligt problem på Jamaica, och det förekommer också kidnappningar. I hotellkvarteren och på turistorterna fungerar polisen oftast relativt effektivt.

I synnerhet i huvudstaden Kingston med omnejd och i Montego Bay finns farliga områden där det förekommer rån och väpnade strider.

I Montego Bay ska du undvika att vistas utanför de skyddade turistmålen. Innan du åker på utfärder är det säkrast att fråga hotellets personal var man kan röra sig tryggt.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla bara valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomstående blickar. Ta bara med dig ditt kreditkort då du vet att du kommer att behöva det.

Nödnummer på Jamaica:
Polis 119
Ambulans och brandkår 110

Brottsligheten

Brottslighet är ett allvarligt problem på Jamaica, och den drabbar också turister. I närheten av hotellen rör sig diverse månglare och brottslingar. Rån förekommer ofta. Ta väl hand om värdeföremål, och undvik uppseendeväckande klädsel eller beteende. Undvik att röra dig utanför hotellområdena och i öde områden, till exempel på stränder.

Det finns stadsdelar i Kingston som man bör undvika. Fråga hotellpersonalen eller de lokala myndigheterna om säkerhetsläget.

I Montego Bay, Spanish Town och Central Village lönar det sig att vara försiktig.

Polisen på Jamaica, The Jamaica Constabulary Force:
https://www.jcf.gov.jm(Länk till en annan webbplats.)

Ministeriet för nationell säkerhet, Ministry of National Security:
http://mns.gov.jm(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Jamaica har vänstertrafik. Trafiksäkerheten är svag och olyckor sker ofta. Vägarna är i relativt dåligt skick, men undantag av huvudvägarna. Under regnperioden försämras väglaget märkbart. Undvik att köra bil på natten. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda medan du kör.

Vi rekommenderar inte att man använder kollektivtrafiken. Undvik att ta en taxi direkt på gatan. Däremot rekommenderar vi taxibilar som auktoriserats av Jamaica Tourist Board och Jamaica Union of Traveller's Association, som även hotellen vanligtvis anlitar.

Jamaicas trafiksäkerhetsmyndighet, National Road SafetyCouncil
http://www.nationalroadsafetycouncil.org.jm(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Orkansäsongen räcker från juni till slutet av november. Orkanerna och störtregnen kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs med kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och deras anvisningar. Håll dig uppdaterad om orkaners utveckling på webbplatsen för Förenta staternas National Hurricane Center: http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac(Länk till en annan webbplats.)

Jamaica ligger i ett seismiskt aktivt område. Om en naturkatastrof hotar ska du alltid följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Jamaicas folkskyddsmyndighet Office of Disaster Preparedness and Emergency Management (ODPEM):
http://www.odpem.org.jm(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är i allmänhet acceptabel, men i den offentliga sjukvården finns stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter kan det vara ont om service.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalningen utan kräver ett kreditkort.

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det har upptäckts fall av denguefeber på olika delar av ön. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektsmedel och myggnät.

Ytterligare information:
Jamaicas hälsovårdsministerium http://www.health.gov.bb(Länk till en annan webbplats.)
Pan American Health Organization http://www.paho.org(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Bruk av narkotika är mycket utbrett på Jamaika. Man kan få böter för bruk och innehav av marijuana (”ganja”) , men enligt landets justitieministerium har innehav av små mängder avkriminaliserats.

Jamaikas lag förbjuder vissa former av homosexuellt umgänge. Attityderna mot homosexualitet kan vara mycket negativa.

Det är förbjudet att använda, köpa eller sälja kamouflagemönstrade kläder.

Inresebestämmelser

På grund av coronaepidemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information och i sociala medier. Läs mer på UK Travel Advisory: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

ASA-34@gov.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.