2.11.2023

Ungern: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Ungern är gott. Ambassaden rekommenderar ändå att du är försiktig när du rör dig på platser med mycket turister eftersom stölder riktade mot turister är allmänna.

Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten

Se upp för fick- och väsktjuvar, särskilt i kollektivtrafiken och på gågator. Var försiktig i trafiken. Använd endast officiella taxibilar, t.ex. Főtaxi eller City taxi. Undvik taxibilar på vilka det står ”freelancer”, eftersom de kan debitera för mycket. Överdebitering förekommer även i restauranger.

Ambassaden rekommenderar att du håller noga reda på dina tillhörigheter och att du observerar din omgivning i kollektivtrafiken, på livliga gågator, i restauranger, i varuhus, i köpcentrens parkeringshallar och när du besöker Budapests sevärdheter. Lämna helst dina värdeföremål i hotellets förvaringsfack eller på en annan säker plats. Bär ändå med dig pass eller identitetskort.

Om det inträffar ett brott ska man alltid anmäla det vid den närmaste polisstationen. Be om att få en kopia av brottsanmälan. På den ungerska polisens webbplats finns säkerhetsrelaterade anvisningar på engelska: http://www.police.hu/megelozes/bunmegelozes/ajanlasok_tan/angol_tips.html(Länk till en annan webbplats.).

När du rör dig i nattlivet ska du inte lämna din drink oövervakad eftersom det inte är helt ovanligt med knock out-droppar.

Parkera helst bilen på övervakade parkeringsplatser och om du parkerar i en parkeringshall i ett köpcentrum ska du välja en plats nära en övervakningskamera. Lämna aldrig handväska, pass, kreditkort, registerutdrag eller värdefulla föremål synligt i bilen. Om en annan bilist på vägen ivrigt signalerar att du till exempel har ett punkterat däck ska du förhålla dig reserverat eftersom den kan vara frågan om ett rånförsök.

Det händer att bagage stjäls på Budapests flygplats så det lönar sig att packa värdeföremål i handbagaget.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den aggressiva och oförutsägbara körstilen och betydligt högre hastigheter än i Finland orsakar hela tiden farliga situationer i trafiken. Också när man går ska man vara väldigt försiktig när man rör sig i huvudstaden. Trafikljusen respekteras inte alltid. Motorvägarna kring Budapest är i gott skick, men huvudstadens gator och vägarna på landsbygden kan vara i dåligt skick.

Gränsen för rattfylleri är 0,0 promille. När man kör bil måste man ha med sig pass eller identitetskort, körkort och registerutdrag i bilen.

Vägtullar tas ut på de största motorvägarna och avgiften ska betalas i förskott. Vägtullen kan betalas på nätet (e-vignette) eller på bensinstationer. Vägtullarna övervakas effektivt med kameraövervakning, och för obetald tullavgift får man böter, även utlänningar.
Mer information: http://toll-charge.hu/(Länk till en annan webbplats.)

Tips på Budapests officiella turismwebbplats: http://www.budapestinfo.hu/(Länk till en annan webbplats.).

Du hittar restips på bland annat Budapests officiella turismsidor http://www.budapestinfo.hu/(Länk till en annan webbplats.).

Hälsoläget

På sjukhus, läkarstationer och andra verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården kan det krävas munskydd.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Information om Ungerns tullbestämmelser: https://hungary.visahq.com/customs(Länk till en annan webbplats.)

Ungerns nationella turistbyrå hjälper resenärer som hamnat i knipa dygnet runt även på engelska och tyska på numret +36 1 438 80 80 (Tourinform Call Center). Turistbyrån betjänar också i stadsdel V på adressen Sütö utca 2, tfn +36 1 317 1248.

Funktionsnedsättningar beaktas inte i samma utsträckning som till exempel i Finland.

Ambassaden rekommenderar att du ger dina kontaktuppgifter under resan till dina anhöriga eller vänner.

Inresebestämmelser

Den ungerska polisens webbplats: www.police.hu/en

Webbplatsen för flygplatsen i Budapest: www.bud.hu

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument