Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

7.2.2020

Hongkong: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

I den kinesiska provinsen Hubei har det i januari upptäckts flera fall av lunginflammation orsakad av ett nytt coronavirus (2019-nCoV). I flera andra länder har det upptäckts enstaka fall.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) är risken att resenärer insjuknar i coronavirus liten. Det bästa sättet att skydda sig mot viruset är god handhygien. THL har publicerat anvisningar (på finska) om hur resenärer kan skydda sig mot coronaviruset. [https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan/anvisningar-for-resenarer-till-epidemiomradet-coronaviruset-i-wuhan](https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan/anvisningar-for-resenarer-till-epidemiomradet-coronaviruset-i-wuhan)

För att hindra coronavirusets spridning har Hongkongs myndigheter vidtagit flera åtgärder som bland annat kraftigt begränsar resor till och från Hongkong. Från och med lördagen den 8 februari 2020 kl. 00 kommer myndigheterna att sätta alla som anländer från det kinesiska fastlandet i obligatorisk karantän, med undantag för transitresenärer. Därtill har flera gränskontroller stängts för passagerartrafik.

Den skärpta säkerheten kan orsaka förseningar på flygplatser och i resor över lag. Vi rekommenderar att resenärer reserverar mer tid än vanligt för sina resor.

Utrikesministeriet och ambassaderna följer hela tiden lägets utveckling. THL ger aktuell information och anvisningar på sin webbplats https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan

Hongkongs myndigheter informerar om coronaviruset på följande webbplatser

Centre for Health Protection HK SAR: https://www.chp.gov.hk/en/features/102465.html
Fact sheet on the virus: https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/24/102466.html
WHO: https://www.who.int/csr/don/en/
European Centre for Disease Prevention and Control: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Om du befinner dig i eller ska resa till Hongkong ska du beakta demonstrationerna som pågått regelbundet sedan juni 2019. Det förekommer våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Var särskilt försiktig i de områden där demonstrationerna ordnas. Följ lokala medier och de lokala myndigheternas information. Demonstrationerna kan snabbt sprida sig utanför de områden som angetts på förhand. Finlands generalkonsulat publicerar aktuell information om planerade demonstrationer på Facebook: http://www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandHongKongAndMacao

Det förekommer störningar i bankautomaternas verksamhet och kontanterna kan ta slut i automaterna.

Demonstrationerna orsakar betydande störningar i trafiken, t.ex. kollektivtrafiken, inklusive flygtågstrafiken, har emellanåt varit helt avstängd. Det har också förekommit störningar i den internationella flygplatsens verksamhet. Vi uppmanar alla flygresenärer att hålla sig uppdaterade om sitt flyg och kontrollera läget innan ni beger er till flygplatsen. Reservera tillräckligt med tid för resan till flygplatsen och incheckningen. På följande webbplatser kan du läsa nyheter om kollektivtrafiken och flygtrafiken: Hong Kong International Airport: https://www.hongkongairport.com
Public Transport Companies: https://goo.gl/vQrCWi
Information om undantag i kollektivtrafiken: https://www.td.gov.hk/en/special_news/spnews.htm

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Hongkong är allmänt taget ett tryggt resmål. På grund av den senaste tidens oroligheter uppmanar vi till särskild försiktighet. Undvik demonstrationer. Följ nyhetsrapporteringen i lokala medier och de lokala myndigheternas information. Var särskilt vaksam på shoppinggator och i restauranger där det kan finnas ficktjuvar.

Följ med de lokala myndigheternas information och anvisningar. Det allmänna nödnumret är 999.

Brottsligheten

Det är bäst att förvara större summor pengar, pass och andra värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på någon annan säker plats. Vi rekommenderar att du har en kopia av ditt pass, ditt visum och din inreseblankett med dig då du rör dig på stan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Hongkong har vänstertrafik.

Kollektivtrafiken fungerar väl och det finns många olika former av transportmedel: bussar, minibussar, taxi, metro, spårvagn och färja. Information om Hongkongs kollektivtrafik: https://www.gov.hk/en/residents/transport/publictransport/companies.htm

Taxichaufförerna har dåliga kunskaper i engelska.

Naturförhållanden

Under tyfonsäsongen (från juni till oktober) följer meteorologiska institutet i Hongkong noga vädrets växlingar och informerar om dem på sin webbplats, i tv, radio och genom sin telefonapp. Tyfonvarningar hängs också synligt upp entréhallar. När det utfärdas varningar på nivå T8 eller högre, stoppas kollektivtrafiken och människor uppmanas att stanna inomhus. Tyfonerna för med sig rikliga regnen som ökar risken för jordskred och översvämningar.

Följ väderprognoser i media och myndigheternas anvisningar. Hongkongs meteorologiska instituts webbplats: http://www.hko.gov.hk

Hälsoläget

Det är nödvändigt att ha en giltig, heltäckande reseförsäkring. Det är dyrt med hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall.

Hongkongs privata och offentliga hälso- och sjukvård håller hög nivå. Om du råkar ut för en olycka eller sjukdom ska du omedelbart kontakta ditt försäkringsbolag.

I Hongkong har det under de senaste åren konstaterats några allvarliga epidemier och hälsovårdsmyndigheterna förbereder sig fortfarande på att förebygga fågelinfluensa. Årligen förekommer det några fall av denguefeber, som orsakas av ett virus och sprids via myggor.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det infördes förbud mot att bära ansiktsmask i Hongkong den 5 oktober. Det är förbjudet att bära mask under olovliga och olagliga sammankomster, under möten eller andra offentliga tillställningar. Brott mot förbundet kan leda till fängelsestraff och/eller böter.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands generalkonsulat, Hongkong

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument