29.4.2024

Frankrike: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

De franska myndigheterna upprätthåller förhöjd beredskap. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar.

Aktuellt

Frankrike har höjt terrorhotnivån till högsta möjliga hot. Detta kan leda till extra säkerhetsåtgärder. Var försiktig och följ myndigheternas meddelanden.

Nästan varje år förekommer det stormar och översvämningar på olika håll i landet. Följ de lokala myndigheternas anvisningar.

I Frankrike ordnas ofta olika demonstrationer som ibland kan bli våldsamma. Detta kan tidvis också påverka den offentliga kollektivtrafiken. Undvik folksamlingar och följ de lokala myndigheternas rekommendationer.

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Frankrike hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/fra/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.) och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I Frankrike har säkerhetsåtgärderna skärpts på grund av terrorattackerna som skett under de senaste åren. Myndigheterna har omfattande befogenheter, bland annat gällande ID-kontroller och övervakning av evenemang för allmänheten. Övervakningen har ökat till exempel i fråga om kollektivtrafiken, olika evenemang och sevärdheter. Vid ingången till offentliga byggnader och köpcenter kontrolleras väskor och polisen kan stoppa människor på gatan och be om legitimation. Vid gränserna kan myndigheterna granska resedokument. Det går inte att utesluta risken för nya terrorattacker.

Under det senaste året har det förekommit olika slag av demonstrationer så gott som varje vecka på olika håll i landet, och en del har blivit våldsamma. De franska myndigheterna upprätthåller förstärkt säkerhetsberedskap. Undvik demonstrationer och folkmassor.

Frankrikes inrikesministerium informerar om avvikelser i säkerhetsläget på sin webbplats http://www.interieur.gouv.fr(Länk till en annan webbplats.) och på Twitter http://twitter.com/BeauvauAlerte. I en krissituation ska du följa de franska myndigheternas information och nyhetsbevakningen i lokala medier, bl.a. den engelskspråkiga kanalen France24 http://www.france24.com/en/. De franska myndigheterna informerar huvudsakligen på franska.

I krissituationer informerar ambassaden på de sociala mediekanalerna Facebook http://www.facebook.com/AmbassadeFinlandeParis(Länk till en annan webbplats.) och Twitter http://twitter.com/AmbFinlandePAR.

Ha alltid på dig ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) när du rör dig i Frankrike. Ta väl hand om dem eftersom stölder sker nästan dagligen i Frankrike. Reservera tillräckligt med tid när du tar dig till flygplatsen eller järnvägsstationen.

Följ myndigheternas anvisningar och de lokala nyheterna.
allmänt nödnummer 112
ambulans 15
polisens larmnummer 17
brandkåren 18

Brottsligheten

Var särskilt vaksam i stora folksamlingar, vid turistattraktioner, i museer, i tågvagnar och i bussar. Om du åker tåg från flygplatsen Charles de Gaulle är det bäst att ta ett tåg som inte stannar förrän vid stationen Gare du Nord. Många av mellanstationerna ligger i illaberyktade områden och det har skett stölder på tågen. Flygtaxi har nuförtiden ett fast pris (CDG 50‑55 euro, Orly 30‑35 euro).

Håll gärna pass, pengar och kreditkort åtskilt. Lämna t.ex. en del pengar och en kopia av ditt pass i hotellets förvaringsfack.

Håll bildörrarna låsta och håll allt handbagage på golvet om du kör bil. I trafikljus händer det att rånare stannar bredvid bilen och stjäl allt som är synligt – genom att till och med söndra fönsterglaset. Det lönar sig inte att lämna värdefulla saker i bilen, inte ens i bakluckan. Bilinbrott har framför allt skett i södra Frankrike. Om du reser med husbil eller husvagn rekommenderar vi att du inte övernattar på obevakade platser längs vägen och på rastplatser.

Om ditt resedokument försvinner eller blir stulet så räcker det oftast med polisanmälan som resedokument för hemresan. Även en kopia av resedokumentet förenklar resandet. Flygresenären bör kontrollera detta med sitt flygbolag. Det är också bra att meddela ambassaden om det som har hänt.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den franska trafikkulturen avviker avsevärt från den finländska och därför är det bra att vara vaksam t.ex. vid omkörningar. Fotgängare ska vara extra försiktiga då de korsar vägen.

I Frankrike, liksom i övriga EU-länder, har man en sträng inställning till rattfylleri. De gällande gränsvärdena i fråga om alkoholhalten uppgår till 0,5 promille i blodet och till 0,25 mg/l i andningsluften.

Enligt de franska trafikbestämmelserna ska det finnas en varningstriangel och en gul säkerhetsväst i alla bilar.

Naturförhållanden

Översvämningar förekommer så gott som varje år på olika håll i landet. I södra Frankrike och på Korsika förekommer skogsbränder, särskilt sommartid. I brandområdena och deras omgivningar blir man ofta tvungen att temporärt stänga också huvudtrafikleder. De lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör absolut följas. Under sommartid är det i hela landet förbjudet att göra öppen eld. De lagstadgade straffen för orsakande av brand är stränga.

Resenärer som åker till de franska skidcentren bör på förhand försäkra sig om väderförhållanden och eventuella risker för snöskred. Aktuella uppgifter finns på webbplatserna http://www.anena.org/(Länk till en annan webbplats.) och http://www.skiinfo.fr/. Slalomåkare bör teckna en försäkring som också täcker räddningsåtgärder i bergen och eventuell helikoptertransport.

Franska meteorologiska institutets webbplats: http://france.meteofrance.com/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatserna och vid gränsstationerna samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet.

Ytterligare information om ambassadens coronavirusanvisningar: https://finlandabroad.fi/web/fra/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/mietitytt-c3-a4-c3-a4k-c3-b6-koronavirus-/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=18333789(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att alla resenärer skaffar sig ett europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA) får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som invånarna i landet i fråga. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det kan vara svårt att kommunicera med myndigheterna på andra språk än franska.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt och utan förvarning så det är viktigt att följa aktuella myndighetsanvisningar, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:

Frankrikes gränsmyndigheter https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Aux-Frontieres(Länk till en annan webbplats.)

Frankrikes inrikesministerium www.interieur.gouv

Finlands ambassad i Paris https://finlandabroad.fi/web/fra/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.