Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
17.3.2020

Frankrike: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Frankrike har drabbats av coronavirusepidemi. Följ myndigheternas anvisningar. Säkerheten har skärpts på grund av terrorattacker som skett under de senaste åren. Det går inte att utesluta risken för nya terrordåd.

Aktuellt

Coronavirusfall har konstaterats i olika delar av Frankrike. Sjukdomsfall har även konstaterats i Paris.

Matbutiker, apotek, banker och servicestationer är öppna. Alla andra butiker och bland annat restauranger, kaféer, biografer osv. är stängda fram till den 15 april. Kollektivtrafiken fungerar även om till en viss del eventuellt begränsat.

Mer information om det aktuella coronavirusläget i Frankrike finns på den franska regeringens webbplats https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

När du reser i Frankrike:

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet.

Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan http://reseanmalan.fi

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsarrangemangen i Frankrike har skärpts till följd av terrorattackerna som skett under de i senaste åren. Myndigheterna har omfattande befogenheter, bland annat gällande ID-kontroller och övervakningen av offentliga evenemang. Under de senaste åren har den allmänna övervakningen ökats till exempel i kollektivtrafiken och under olika evenemang. Vid ingången till sevärdheter, offentliga byggnader och köpcenter kontrolleras väskor och polisen kan stoppa människor på gatan och be om legitimation. Vid gränsen kan myndigheterna granska resedokument. Det går inte att utesluta risken för nya terrordåd.

Under det senaste året har det förekommit olika slag av demonstrationer så gott som varje vecka på olika håll i landet, och en del har blivit våldsamma. De franska myndigheterna upprätthåller förstärkt säkerhetsberedskap. Undvik demonstrationer och folkmassor.

Frankrikes inrikesministerium informerar om avvikelser i säkerhetsläget på sin webbplats http://www.interieur.gouv.fr och på Twitter http://twitter.com/BeauvauAlerte. I en krissituation ska du följa de franska myndigheternas information och nyhetsbevakningen i lokala medier, t.ex. den engelskspråkiga kanalen France24 http://www.france24.com/en/. De franska myndigheterna informerar huvudsakligen på franska.

I krissituationer informerar ambassaden i sociala medier: http://www.facebook.com/AmbassadeFinlandeParis och http://twitter.com/AmbFinlandePAR

Ha alltid på dig ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort), men se upp eftersom stölder är mycket vanliga. Reservera tillräckligt med tid när du tar dig till flygplatsen eller järnvägsstationen.

Ha alltid på dig ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort), men se upp eftersom stölder är mycket vanliga. Reservera tillräckligt med tid när du tar dig till flygplatsen eller järnvägsstationen.

Följ de lokala myndigheternas anvisningar och lokala nyheter.

Allmänt nödnummer 112
Ambulans 15
Polisen 17
Brandkåren 18

Brottsligheten

Var särskilt vaksam i stora folksamlingar vid turistattraktioner, i museer, i metron och i bussar. Om man åker tåg från flygplatsen Charles de Gaulle är det bäst att ta ett tåg som stannar först vid Gare du Nord eftersom många av mellanstationerna ligger i illa beryktade områden och det har skett stölder i tågen. Flygtaxi har nuförtiden en fast taxa (CDG 50-55 €, Orly 30-35 €).

Håll gärna pass, pengar och kreditkort åtskilt. Lämna t.ex. en del pengar och en kopia av ditt pass i hotellets förvaringsfack.

Om du kör bil, håll bildörrarna låsta och håll allt handbagage på golvet. I trafikljus händer det att rånare stannar bredvid bilen, öppnar dörren eller söndrar fönsterglaset och tar allt som är synligt. Det lönar sig inte att lämna värdefulla saker i bilen, inte ens i bakluckan – inbrott i bilar sker särskilt i södra Frankrike. Om man reser med husbil eller husvagn rekommenderar vi att man inte övernattar på obevakade platser.

Om ditt resedokument (pass eller identitetskort) försvinner eller blir stulet räcker det oftast med polisanmälan som resedokument. Kontrollera ändå detta med ditt flygbolag. Det är också bra att meddela ambassaden om saken.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den franska trafikkulturen avviker betydligt från den finska så uppmärksamhet är på sin plats, t.ex. vid omkörningar. Fotgängare ska vara extra försiktiga då de korsar vägen.

I Frankrike, liksom i övriga EU-länder, har man en sträng inställning till rattfylleri. De gällande gränserna när det gäller alkoholhalten i blodet är 0,5 promille och när det gäller alkoholhalten i andningsluften 0,25 mg/l.

De franska trafikbestämmelserna kräver att det finns en varningstriangel och en gul säkerhetsväst i alla bilar.

Naturförhållanden

Översvämningar förekommer så gott som varje år på olika håll i landet. I Sydfrankrike och på Korsika förekommer skogsbränder, särskilt sommartid. I brandområdena och deras omgivningar finns det ofta skäl att temporärt stänga huvudtrafikleder. De lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör absolut följas. Sommartid är det förbjudet i hela landet att göra öppen eld. De lagstadgade straffen för att orsaka brand är stränga.

Resenärer som åker till de franska skidcentren bör på förhand ta reda på väderförhållanden och eventuella risker för snöskred. Aktuella uppgifter finns på webbplatserna Anena (http://www.anena.org/) eller Skiinfo (http://www.skiinfo.fr/). Slalomåkare bör teckna en försäkring som också täcker räddningsåtgärder i bergen och eventuell helikoptertransport. Franska meteorologiska institutets webbplats: http://france.meteofrance.com/

Hälsoläget

Vi rekommenderar att resenärer skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA) får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det kan vara svårt att kommunicera med myndigheterna på andra språk än franska.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Paris

1, Place de Finlande
75007 PARIS
FRANCE
+33 144 181 920
sanomat.par@formin.fi
http://www.finlande.fr
www.facebook.com/AmbassadeFinlandeParis
twitter.com/AmbFinlandePAR
https://www.instagram.com/finlande.fr/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument