Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
7.8.2020

Spanien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Demonstrationer kan förekomma framför allt i Katalonien och i Madridområdet. Det finns risk för terrorism. Se upp för ficktjuvar och trafiken.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Spanien hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/esp/forsta-sidan och genom att följa de lokala myndigheternas information.

Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.
Under årets torra period är det vanligt att det förekommer markbränder vilket kan leda till att myndigheterna spärrar vägar.

I Barcelona och i andra delar av Katalonien samt i Madrid kan det förekomma politiska demonstrationer relaterade till Kataloniens strävan efter självständighet. De kan även ställvis leda till oroligheter.

Demonstrationer kan också uppstå utan förutsägbarhet eller med kort varsel. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar.

Du kan även be inkvarteringsstället eller researrangören att ge information om de lokala förhållandena.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Spanien är i allmänhet ett relativt tryggt land. Resenärer kan dock råka ut för terrorism. Finländska resenärer i Spanien är inte utsatta för någon särskild fara på grund av sin nationalitet.

De spanska myndigheterna använder ett beredskapssystem med fem nivåer. Myndigheterna har under flera års tid tillämpat beredskapsnivå fyra.

Kollektivtrafiken är säker och taxiservicen pålitlig. Bilister och fotgängare bör vara försiktiga i trafiken. Se upp för ficktjuvar i folksamlingar, på badstränder och på flygplatser.

Alla resenärer bör med tanke på sin egen säkerhet följa de spanska myndigheternas anvisningar och bestämmelser, inklusive uppmaningar att avlägsna sig eller att stanna.

Det allmänna nödnumret i Spanien är 112.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig brottslighet, framför allt vid populära turistmål och på gator och kaféer. Var extra uppmärksam när du rör dig i stora folksamlingar, i tunnelbanan och på tåg. Var särskilt uppmärksam på ditt bagage på flygplatser och parkeringsplatser för hyrbilar samt i samband med inkvarteringen på hotell.

Det rekommenderas att ta kopior av de viktigaste dokumenten, såsom pass, kreditkort och flygbiljetter, och att förvara dem skilt från originalen. Det lönar sig också att spara en kopia av passet i e-posten i fall det blir stulet eller försvinner. Lämna pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack eller på någon annan säker plats. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisen. Anmälan kan också göras per telefon 902 102 112.

Lämna aldrig bilen olåst. Håll även bildörrarna låsta när du kör. Lämna inga föremål i bilen, inte ens i bagageutrymmet. När du gör ett uppehåll under en bilresa ska du ta med dig väskor, plånböcker och andra värdeföremål. Stölder har förekommit särskilt i Barcelona och Madrid med omnejd samt i provinserna Valencia och Alicante. Om du får punktering så uppmanar vi dig att vara försiktig om någon erbjuder hjälp.

Det har i någon mån förekommit försök av olika slag att lura turister vid användningen av kreditkort. I samband med köp av så kallade semesteraktier (tidsdelat boende, time share) lönar det sig att reservera tid för ett övervägande och för att grundligt utreda affärens pålitlighet. Betala alla avgifter uteslutande via en bank. Ytterligare information http://www.ecc.fi/sv/teman/resande/timeshare/ (Konsumenteuropa i Finland).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den spanska trafikkulturen avviker betydligt från den finländska. Det lönar sig att vara försiktig. Fotgängare bör vara särskilt försiktiga då de går över gatan, även på övergångsställen vid grönt ljus. I bergstrakter är vägarna mycket smala och krokiga.

Det behövs ofta snökedjor när man kör bil i bergen på vintern.
Information om trafiksituationen och trafikreglerna i Spanien finns på spanska trafikministeriets webbplats http://www.dgt.es/ samt på finska på EU-kommissionens landspecifika webbplats för trafiksäkerhet http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/spain/index_fi.htm.

Naturförhållanden

På somrarna finns det risk för omfattande skogs- och buskbränder på olika håll i Spanien. I brandområdena och i deras näromgivning tvingas myndigheterna ofta tillfälligt spärra även huvudleder. Det är nödvändigt att följa de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i hela landet. De lagstadgade straffen för orsakande av brand är stränga.

Om du reser till något av Spaniens skidcenter lönar det sig att på förhand ta reda på väderleksförhållandena och att beakta den eventuella risken för laviner. Det är farligt att åka utanför de övervakade nedfarterna. Aktuell information om skidcentren finns på Spaniens turistwebbplats på adressen http://www.spain.info/es/consultas/deportes/esqui.html

Det kan förekomma jordbävningar på det spanska fastlandet och på Kanarieöarna. På Kanarieöarna förekommer också vulkanutbrott då och då. Information om jordbävningar finns på adressen: http://www.seismo.helsinki.fi/ (på finska)

Naturkatastrofer såsom översvämningar orsakade av kraftiga regn förekommer årligen i olika delar av landet.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatserna och vid gränsstationerna samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet.

Ytterligare information om ambassadens coronavirusanvisningar: https://finlandabroad.fi/web/esp/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-espanjassa/384951

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i situationer av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en försäkring som täcker alla skador.

Vi rekommenderar att du skaffar ett europeiskt sjukvårdskort. Med kortet som beviljas gratis av FPA får den som reser i EU- och EES-området sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare i akuta sjukdomsfall. Ytterligare information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet?inheritRedirect=true

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Ha med dig en kopia av passets informationssida på resan. Om ditt pass försvinner ska du alltid göra en polisanmälan. Anmälan kan också göras per telefon 902 102 112 eller på webbplatsen http://www.policia.es/.

Tobakslagen i Spanien förbjuder rökning i barer, restauranger och i andra stängda offentliga utrymmen. Dessutom är rökning förbjuden i parker som är avsedda för barn samt på skol- och sjukhusområden.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt och utan förvarning så det är viktigt att följa aktuella myndighetsanvisningar, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:

Spaniens trafikministerium: https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs

Ambassadens coronavirusanvisningar: https://finlandabroad.fi/web/esp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-espanjassa/384951

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Madrid

Paseo de la Castellana, 15
28046 MADRID
SPAIN
+34 913 196 172
sanomat.mad@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument