13.6.2024

Spanien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

På sommaren finns det risk för skogsbränder i Spanien. De höga sommartemperaturerna i Spanien kan orsaka värmeslag och solsting. Se upp för ficktjuvar och trafiken. Demonstrationer kan förekomma framför allt i Katalonien och i Madridområdet. Det finns risk för terrorism.

Aktuellt

Under årets torra period är det vanligt att det förekommer markbränder vilket kan leda till att myndigheterna spärrar vägar.

I Katalonien och i Madrid kan det förekomma politiska demonstrationer.

Demonstrationer kan också uppstå utan förutsägbarhet eller med kort varsel. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar.

Du kan även be inkvarteringsstället eller researrangören att ge information om de lokala förhållandena.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Spanien är i allmänhet ett relativt tryggt land. Resenärer kan dock råka ut för terrorism. Finländska resenärer i Spanien är inte utsatta för någon särskild fara på grund av sin nationalitet.

De spanska myndigheterna använder ett beredskapssystem med fem nivåer. Myndigheterna har under flera års tid tillämpat beredskapsnivå fyra.

Kollektivtrafiken är säker och taxiservicen pålitlig. Bilister och fotgängare bör vara försiktiga i trafiken. Se upp för ficktjuvar i folksamlingar, på badstränder och på flygplatser. Det förekommer mycket bilinbrott, också på bensinstationer och i parkeringshallar.

Alla resenärer bör med tanke på sin egen säkerhet följa de spanska myndigheternas anvisningar och bestämmelser, inklusive uppmaningar att avlägsna sig eller att stanna.

Det allmänna nödnumret i Spanien är 112.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig brottslighet, framför allt vid populära turistmål och på gator och kaféer. Var extra uppmärksam när du rör dig i stora folksamlingar, i tunnelbanan och på tåg. Var särskilt uppmärksam på ditt bagage på flygplatser och parkeringsplatser för hyrbilar, på bensinstationer samt i samband med inkvarteringen på hotell.

Det rekommenderas att ta kopior av de viktigaste dokumenten, såsom pass, kreditkort och flygbiljetter, och att förvara dem skilt från originalen. Det lönar sig också att spara en kopia av passet i e-posten i fall det blir stulet eller försvinner. Lämna ditt pass, dina värdeföremål, extra kontanter och kreditkort i hotellets förvaringsbox eller på något annat säkert ställe. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisen.

Lämna aldrig bilen olåst. Håll även bildörrarna låsta när du kör. Lämna inga föremål i bilen, inte ens i bagageutrymmet. Det förekommer inbrott i bilar också i parkeringshallar med övervakning. När du gör ett uppehåll under en bilresa ska du ta med dig väskor, plånböcker och andra värdeföremål. Stölder har förekommit särskilt på östkusten i Barcelona, i provinserna Valencia och Alicante, på Kanarieöarna och i Madrid med omnejd. Om du får punktering så uppmanar vi dig att vara försiktig om någon erbjuder hjälp. I Spanien förekommer det också en del inbrott i bostäder och Airbnb-bostadsbedrägerier.

Det har i någon mån förekommit försök av olika slag att lura turister vid användningen av kreditkort. I samband med köp av så kallade semesteraktier (tidsdelat boende, time share) lönar det sig att reservera tid för ett övervägande och för att grundligt utreda affärens pålitlighet. Betala alla avgifter uteslutande via en bank. Ytterligare information http://www.ecc.fi/sv/teman/resande/timeshare/(Länk till en annan webbplats.) (Konsumenteuropa i Finland).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den spanska trafikkulturen avviker betydligt från den finländska. Det lönar sig att vara försiktig. Fotgängare bör vara särskilt försiktiga då de går över gatan, även på övergångsställen vid grönt ljus. I bergstrakter är vägarna mycket smala och krokiga.

Det behövs ofta snökedjor när man kör bil i bergen på vintern.

Information om trafiksituationen och trafikreglerna i Spanien:

Naturförhållanden

På somrarna finns det risk för omfattande skogs- och buskbränder på olika håll i Spanien. I brandområdena och i deras näromgivning tvingas myndigheterna ofta tillfälligt spärra även huvudleder. Det är nödvändigt att följa de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i hela landet. De lagstadgade straffen för orsakande av brand är stränga.

I Spanien stiger sommartemperaturen till 30–45 grader, vilket ökar risken för värmeslag och solsting. Undvik att vara i direkt sol och anstränga dig fysiskt när solen är som starkast. Använd huvudbonad och drick mycket till exempel mineralvatten. Under torra perioder är det tidvis nödvändigt att ransonera vatten.

Om du reser till något av Spaniens skidcenter lönar det sig att på förhand ta reda på väderleksförhållandena och att beakta den eventuella risken för laviner. Det är farligt att åka utanför de övervakade nedfarterna. Aktuell information om skidcentren finns på Spaniens turistwebbplats på adressen http://www.spain.info/es/consultas/deportes/esqui.html(Länk till en annan webbplats.)

Det kan förekomma jordbävningar på det spanska fastlandet och på Kanarieöarna. På Kanarieöarna förekommer också vulkanutbrott då och då. Information om jordbävningar finns på adressen: http://www.seismo.helsinki.fi/(Länk till en annan webbplats.) (på finska)

Naturkatastrofer såsom översvämningar och jordskedd orsakade av kraftiga regn förekommer årligen i olika delar av landet.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i situationer av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en försäkring som täcker alla skador.

På grund av olika luftvägsepidemier har det från och med januari 2024 varit obligatoriskt att bära munskydd i hälso- och sjukvårdslokaler (sjukhus, hälsostationer, vårdinrättningar och apotek) i Spanien.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Ha med dig en kopia av passets informationssida på resan. Om ditt pass försvinner ska du alltid göra en polisanmälan. Anmälan kan också göras per telefon +34 902 102 112 eller på webbplatsen http://www.policia.es/.

Tobakslagen i Spanien förbjuder rökning i barer, restauranger och i andra stängda offentliga utrymmen. Dessutom är rökning förbjuden i parker som är avsedda för barn samt på skol- och sjukhusområden.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.