5.10.2023

Bolivia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det politiska läget är instabilt och oroligheter kan förekomma i hela landet.

Aktuellt

Se till att du får ett stämpel i ditt pass vid gränsen. Vissa resenärer har haft problem på grund av att de saknat stämplar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Bolivia är ett bergigt land, landsvägarnas skick varierar och regnen kan spärra vägar. Myndighetsresurserna är begränsade, särskilt i avlägsna områden.

I Bolivia förekommer relativt ofta demonstrationer och oroligheter. Sammandrabbningar mellan demonstranter och polis kan eskalera och bli våldsamma.
Oroligheterna kan påverka trafiken och en del vägar kan stängas av. Kollektivtrafiken eller flygtrafiken fungerar inte alltid normalt, inte heller flygtrafiken. Medan oroligheterna pågår kan det vara svårt att ta sig till flygplatsen och det kan hända att flyg ställs in. Undvik stora folksamlingar och demonstrationer och försök inte tränga igenom vägspärrar.

De bolivianska myndigheternas information om vägspärrar: http://transitabilidad.abc.gob.bo/mapa(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).
Bolivia har inget allmänt nödnummer. Nödnumret till polisen är 110 och till brandkåren 119.

Finland har ingen ambassad i Bolivia. Sveriges ambassad kan vid behov hjälpa finländare. Kontaktuppgifter:
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/bolivia-la-paz/kontakt/(Länk till en annan webbplats.) (på svenska).

Brottsligheten

De stora inkomstklyftorna orsakar samhälleliga problem och brottslighet. Iaktta därför särskild försiktighet.
I de största städerna förekommer vanlig gatubrottslighet och turister kan utsättas för rån. Resenärer har också blivit utsatta för brott i mera avlägsna trakter och i bergen utanför La Paz. Om du blir rånad lönar det sig inte att göra motstånd eller uppföra sig aggressivt. Brottsligheten är oftast organiserad. Det händer att rånare påstå sig vara poliser.

Rör dig inte ensam till fots när det är mörkt.

Det är tryggast att använda bankautomater dagtid i t.ex. köpcenter.
Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott långa. Håll hela tiden ditt bagage under uppsikt och gå aldrig med på att bära någon annans bagage.

Turistpolisens avgiftsfria nummer är 0800 140081, och polisens nödnummer 110.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna kan vara dåliga både i och utanför städerna. Bolivia är ett bergigt land och det sker ofta olyckor på de smala vägarna. Bilarna är ofta dåliga, körstilen fartfylld och vägskyltarna bristfälliga. Vi rekommenderar inte att du använder allmänna transportmedel på kvällar och nätter.

Det är alltid riskabelt att ta en taxi på gatan. Använd endast officiella taxi.

Landet är stort och inrikes flygtrafiken når de flesta provinsstäderna. Demonstrationer kan leda till att landsvägar spärras och flygtrafiken förhindras. Reservera tillräckligt med tid för att ta dig från ett ställe till ett annat.

Naturförhållanden

Jordskred kan spärra landsvägar under regnperioden från november till mars. Särskilt i februari drabbas La Paz ofta av översvämningar och häftiga hagelskurar som sliter med sig bebyggelse. Bolivia är ett relativt jordbävningskänsligt land. Reservera tillräckligt med tid för att ta dig från ett ställe till ett annat. Följ myndigheternas meddelanden och anvisningar. Information om vädret hittar du på det bolivianska meteorologiska institutets webbplats: https://senamhi.gob.bo/index.php/inicio(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

Information om jordbävningar ger San Calixto-observatoriet påhttps://www.osc.org.bo/index.php/es/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). Nödnumret till brandkåren är 119.

Hälsoläget

Bakteriestammen är annorlunda än i Finland och mat lagas inte alltid så hygieniskt, vilket innebär att magsjukdomar är vanliga.

Var beredd att betala läkararvoden själv, eftersom de flesta läkare inte godkänner betalningsförbindelser av utländska försäkringsbolag. Det finns förfalskade läkemedel på marknaden, köp läkemedel bara på pålitliga apotek.

Denguefeber som sprids av myggor förekommer särskilt allmänt i Bolivia från november till mars. I vissa områden förekommer tyfus, hepatit A och tuberkulos. I regnskogsområdena förekommer malaria.

UV-strålningen är kraftig i La Paz och bergstrakterna. Använd gärna solkräm med hög skyddsfaktor.

De höga höjderna till exempel i La Paz och vid Titicacasjön kan ge resenärer symtom på höjdsjuka (soroche).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

De bolivianska myndigheterna kan kräva att få se en utlännings legitimation. Det är ändå bra att förvara passet till exempel i hotellets förvaringsfack och bara bära med dig en kopia av passet.

Bolivia är en av världens största kokainproducenter och narkotika kan vara lätt att få tag på.. Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott långa. Håll hela tiden ditt bagage under uppsikt och gå aldrig med på att bära någon annans bagage. Polisen granskar resenärer regelbundet, bland annat på internationella bussrutter. Homosexualitet är inte ett brott, men inställningen är allmänt negativ. Par av samma kön gör klokt i att undvika offentliga ömhetsbetygelser.

Inresebestämmelser

Läs de lokala myndigheternas information om inresa via länken: http://www.migracion.gob.bo/index.php?r=content/list&chnid=11(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

De bolivianska gränsmyndigheterna kan be dig visa upp din returbiljett och en bokning av inkvartering för den första natten. När du reser in till landet borde du få en stämpel i ditt pass som visar hur många dagar du kan vistas i landet. Se till att du alltid får en stämpel när du anländer till landet eftersom om du inte har någon stämpel kan det orsaka problem när du vill lämna landet.

Ensamstående föräldrar eller personer som reser ensamma med ett minderårigt barn ska observera att de bolivianska myndigheterna kan hindra inresan till eller utresan från landet om man saknar nödvändiga intyg. Ett skriftligt tillstånd eller dokument som intygar att man är ensamstående förälder ska vara bestyrkt av en notarie och översatt till spanska. Närmare information från Bolivias ambassad i London: info@embassyofbolivia.co.uk (på engelska). Passet ska vara giltigt i minst sex månader efter ankomsten till Bolivia.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument