7.10.2019

Bolivia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik demonstrationer och stora folksamlingar. Gatubrottslighet förekommer. Var allmänt försiktig.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Bolivia är ett relativt tryggt resmål. Stora inkomstskillnader orsakar sociala problem och kriminalitet, vilket innebär att man ska vara allmänt försiktig. Tvister om ägande och användning av naturresurser samt andra politiska spänningar tar sig hela tiden uttryck i våldsamma demonstrationer och vägspärrar. Undvik stora folkmassor, demonstrationer och att överträda vägspärrar om du åker till Bolivia. Följ med de lokala nyheterna.

Utlänningar blir då och då rånade. Håll betalningsmedel, biljetter, pass och andra dokument skilt från varandra. Bär på dig kopior av de viktigaste dokumenten och förvara värdeföremål på en säker plats, t.ex. i hotellets förvaringsfack.

Brottsligheten

I de största städerna såsom La Paz och Santa Cruz förekommer vanlig gatubrottslighet och turister kan utsättas för rån. Resenärer har också blivit utsatta för brott i mera avlägsna trakter och i bergen utanför La Paz. Om du blir rånad lönar det sig inte att göra motstånd eller uppföra sig aggressivt. Brottsligheten är oftast organiserad. Det har inträffat att rånare påstått sig vara poliser.

Det är tryggast att röra sig i grupp och hålla noga reda på sina värdeföremål. Rör dig inte ensam till fots när det är mörkt.

Var särskilt försiktig när du tar ut pengar ur en bankautomat eller i en bank, turister har blivit rånade när de tagit ut pengar. Så kallade expresskidnappningar, där offret kidnappas så att rånarna hinner tömma kontot eller kreditkortet, är vanliga. Var därför synnerligen försiktig när du lämnar en bank eller bankautomat. Bär inte med dig stora summor. Det är tryggast att använda bankautomater dagtid i t.ex. köpcenter.

Rånare försöker ofta avleda offrets uppmärksamhet på olika sätt, så var på din vakt.

Vi rekommenderar inte valutaväxling på gatan. Det lönar sig att sänka den dagliga uttagsgränsen på kreditkortet så att den motsvarar landets prisnivå.

Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott långa. Håll hela tiden ditt bagage under uppsikt och gå aldrig med på att bära någon annans bagage.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarnas skick varierar både i städerna och utanför dem. Bolivia är ett bergigt land och det sker mycket olyckor på de smala vägarna. Bilarna är ofta i dåligt skick. Trafikmärken och skyltar är ofta bristfälliga. Var särskilt vaksam och försiktig i kollektivtrafiken. Vi rekommenderar inte att man använder allmänna transportmedel på kvällar och nätter.

Det är alltid riskabelt att ta en taxi på gatan. Försäkra dig om att taxin du tar är registrerad. Du känner igen de registrerade bilarna på takskylten där det står telefonnumret till taxicentralen.

Landet är stort och inrikes flygtrafiken når de flesta provinsstäderna. Demonstrationer kan leda till att landsvägar spärras och flygtrafiken förhindras.

Naturförhållanden

Jordskred kan spärra landsvägar under regnperioden från november till mars. Särskilt i februari drabbas La Paz ofta av översvämningar och häftiga hagelskurar som sliter med sig bebyggelse. Bolivia är relativt jordskalvskänsligt område. Om en naturkatastrof inträffar eller hotar ska man följa myndigheternas information och direktiv.

Hälsoläget

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Transport till hemlandet, om det inträffar en olycka eller dödsfall, är dyrt och svårt att ordna utan försäkring. Var beredd att betala läkararvoden själv, de flesta läkare godkänner inte betalningsförbindelser av utländska försäkringsbolag. Det är bra att ha ett internationellt kreditkort.

Denguefeber som sprids av myggor förekommer särskilt allmänt i Bolivia från november till mars. De flesta denguefallen är så kallad klassisk denguefeber, men sjukdomens farligare variant hemorragisk feber förekommer också i Bolivia. I vissa områden förekommer tyfus, hepatit A och tuberkulos. I regnskogsområdena förekommer malaria. Diskutera malariaprofylax med din läkare före resan.

Du hittar mera information om zikaviruset som håller på att spridas i Latinamerika på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: https://www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/zikavirus

UV-strålningen är kraftig i La Paz och bergstrakterna. Vi rekommenderar att man använder solkräm med hög skyddsfaktor.

Höjden och den tunna luften i La Paz, Altiplano och kring Titicacasjön orsakar ofta höjdsjuka (soroche) hos den som inte är van. Symptomen lindras genom att man dricker mycket, vilar och tar soroche-tabletter som man får på apoteket (farmacia, botica). I La Paz och andra städer finns det bra läkare och sjukhus, men på landsbygden är det ont om läkartjänster.

Bolivias hälsoministerium https://www.minsalud.gob.bo/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

De bolivianska myndigheterna kan kräva att få se en utlännings legitimation. Det är ändå bra att förvara sitt pass till exempel i hotellets förvaringsfack och bara bära med sig en kopia av passet.

Bolivia är en världens största kokainproducenter och narkotika kan vara lätt att få tag i, t.ex. marijuana. Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott är långa. Håll hela tiden ett öga på ditt bagage och gå aldrig med på att bära någon annans väska. Polisen granskar resenärer regelbundet, bland annat på internationella bussrutter.

Inresebestämmelser

Ensamförsörjare eller personer som reser ensamma med ett minderårigt barn ska observera att de bolivianska myndigheterna kan hindra inresan till eller utresan från landet om man saknar nödvändiga intyg. Ett skriftligt tillstånd eller dokument som intygar att man är ensamförsörjare ska vara bestyrkt av en notarie och översatt till spanska. Närmare information fås av Bolivias ambassad i London: info@embassyofbolivia.co.uk.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Lima

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument