22.3.2023

Bolivia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Till följd av politiska oroligheter förekommer det våldsamma demonstrationer och vägspärrar. Säkerhetsläget är dåligt och vi uppmanar alla att iaktta särskild försiktighet.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Bolivia finns på ambassadens webbplats
https://finlandabroad.fi/web/bol/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-boliviassa-1/384951(Länk till en annan webbplats.)

Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det kan förekomma demonstrationer och oroligheter på grund av den politiska instabiliteten. Sammandrabbningar mellan demonstranter och polis kan eskalera och bli våldsamma.

Oroligheterna kan påverka trafiken och en del vägar kan stängas av. Kollektivtrafiken fungerar inte alltid normalt, inte heller flygtrafiken. Medan oroligheterna pågår kan det vara svårt att ta sig till flygplatsen och det kan hända att flyg ställs in. Mellan de stora städerna kan det finnas vägspärrar. Det kan också finnas vägspärrar på vägarna till gränsstationerna, vilket kan göra det svårt att lämna landet.

De bolivianska myndigheternas information om vägspärrar: http://transitabilidad.abc.gob.bo/mapa(Länk till en annan webbplats.)

Undvik stora folksamlingar och alla demonstrationer. Försök inte tränga igenom vägspärrar. Följ de lokala myndigheternas anvisningar och mediernas nyhetsrapportering.

Allt detta påverkar i hög grad resesäkerheten.

Tvister om ägande och användning av naturresurser samt andra politiska spänningar orsakar ständigt oroligheter som kan leda till våldsamma demonstrationer och vägspärrar.

Finland har ingen ambassad i Bolivia. Sveriges ambassad kan vid behov hjälpa finländare. Kontaktuppgifter:
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/bolivia-la-paz/kontakt/(Länk till en annan webbplats.)

Om du befinner dig i regionen, gör en reseanmälan på:
https://reseanmalan.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

De stora inkomstklyftorna orsakar samhälleliga problem och brottslighet. Iaktta därför särskild försiktighet. I de största städerna förekommer vanlig gatubrottslighet och turister kan utsättas för rån. Resenärer har också blivit utsatta för brott i mera avlägsna trakter och i bergen utanför La Paz. Om du blir rånad lönar det sig inte att göra motstånd eller uppföra sig aggressivt. Brottsligheten är oftast organiserad. Det händer att rånare påstå sig vara poliser.

Det är tryggast om du rör dig i grupp och håller noga reda på dina värdeföremål. Håll pengar, kreditkort, biljetter, pass och andra dokument skilt från varandra. Ha med dig kopior av de viktigaste dokumenten och förvara värdeföremål på en säker plats, t.ex. i hotellets förvaringsfack.

Rör dig inte ensam till fots när det är mörkt.

Var särskilt försiktig när du tar ut pengar ur en bankautomat eller i en bank, turister har blivit rånade när de tagit ut pengar. Så kallade expresskidnappningar, där offret kidnappas så att rånarna hinner tömma kontot eller kreditkortet, är vanliga. Var därför synnerligen försiktig när du lämnar en bank eller bankautomat. Bär inte med dig stora summor. Det är tryggast att använda bankautomater dagtid i t.ex. köpcenter.

Rånare försöker ofta avleda offrets uppmärksamhet på olika sätt, så var på din vakt.

Vi rekommenderar inte valutaväxling på gatan. Det lönar sig att före resan sänka den dagliga uttagsgränsen på kreditkortet så att den motsvarar landets prisnivå.

Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott långa. Håll hela tiden ditt bagage under uppsikt och gå aldrig med på att bära någon annans bagage.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarnas skick varierar både i städerna och utanför dem. Bolivia är ett bergigt land och det sker mycket olyckor på de smala vägarna. Vägarna och bilarna är ofta i dåligt skick. Trafikmärken och skyltar är ofta bristfälliga. Var särskilt vaksam och försiktig i kollektivtrafiken. Vi rekommenderar inte att du använder allmänna transportmedel på kvällar och nätter.

Det är alltid riskabelt att ta en taxi på gatan. Försäkra dig om att taxin du tar är registrerad. Du känner igen de registrerade bilarna på takskylten där det står telefonnumret till taxicentralen.

Landet är stort och inrikes flygtrafiken når de flesta provinsstäderna. Demonstrationer kan leda till att landsvägar spärras och flygtrafiken förhindras.

Naturförhållanden

Jordskred kan spärra landsvägar under regnperioden från november till mars. Särskilt i februari drabbas La Paz ofta av översvämningar och häftiga hagelskurar som sliter med sig bebyggelse. Bolivia är ett relativt jordbävningskänsligt land. Om en naturkatastrof inträffar eller hotar ska man följa myndigheternas information och direktiv.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.
https://finlandabroad.fi/web/bol/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-boliviassa-1/384951(Länk till en annan webbplats.)

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller avliden person utan en heltäckande försäkring. Var beredd att betala läkararvoden själv, eftersom de flesta läkare inte godkänner betalningsförbindelser av utländska försäkringsbolag. Därför är det bra om du har med dig ett internationellt kreditkort.

Denguefeber som sprids av myggor förekommer särskilt allmänt i Bolivia från november till mars. De flesta denguefallen är så kallad klassisk denguefeber, men sjukdomens farligare variant hemorragisk feber förekommer också i Bolivia. I vissa områden förekommer tyfus, hepatit A och tuberkulos. I regnskogsområdena förekommer malaria. Diskutera malariaprofylax med din läkare före resan. Kontrollera vilka vaccin som behövs på resmålet i god tid innan du reser. Kontrollera dessutom alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet.

UV-strålningen är kraftig i La Paz och bergstrakterna. Vi rekommenderar att du använder solkräm med hög skyddsfaktor.

De höga höjderna och den tunna luften i La Paz och i de övriga högplatåområdena, till exempel vid Titicacasjön, orsakar ofta höjdsjuka (soroche).

Symtomen lindras genom att man dricker mycket, vilar och tar soroche-tabletter som man får på apoteket (farmacia, botica). I La Paz och andra städer finns det bra läkare och sjukhus, men på landsbygden är det ont om läkartjänster.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

De bolivianska myndigheterna kan kräva att få se en utlännings legitimation. Det är ändå bra att förvara passet till exempel i hotellets förvaringsfack och bara bära med dig en kopia av passet.

Bolivia är en av världens största kokainproducenter och narkotika kan vara lätt att få tag på, t.ex. marijuana. Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott långa. Håll hela tiden ditt bagage under uppsikt och gå aldrig med på att bära någon annans bagage. Polisen granskar resenärer regelbundet, bland annat på internationella bussrutter.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
http://www.migracion.gob.bo/index.php?r=content/list&chnid=11(Länk till en annan webbplats.)

Ensamstående föräldrar eller personer som reser ensamma med ett minderårigt barn ska observera att de bolivianska myndigheterna kan hindra inresan till eller utresan från landet om man saknar nödvändiga intyg. Ett skriftligt tillstånd eller dokument som intygar att man är ensamstående förälder ska vara bestyrkt av en notarie och översatt till spanska. Närmare information får du av Bolivias ambassad i London: info@embassyofbolivia.co.uk

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument