18.10.2023

Brunei: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tryggt resmål, iaktta normal försiktighet. Muslimsk stat, respektera lokala seder. Sträng narkotikalagstiftning.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Följ de lokala myndigheternas information för att hålla dig uppdaterad om läget i Brunei. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Generellt sett är det tryggt att resa i Brunei. Resenärer bör dock iaktta allmän försiktighet.

Nödnumret till polisen är 993, till ambulansen 991 och till brandkåren 995.

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet, och våldsbrott är sällsynta. Småbrottslighet, såsom snatteri och ficktjuveri, förekommer sporadiskt. Det gäller att ha ett öga på passet och värdeföremålen. Om passet försvinner eller blir stulet ska man anmäla händelsen till lokalpolisen och be om en polisrapport på engelska.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I Brunei är det vänstertrafik som gäller. Om du råkar ut för en trafikolycka som fordonsförare ska du inte avlägsna dig från olycksplatsen innan polisen anlänt.

Naturförhållanden

Brunei är inte egentligen ett jordbävningsområde, men konsekvenserna av jordbävningar i närbelägna regioner kan även påverka Brunei, och jordbävningar under havsytan kan orsaka tsunamier.

I havsområdet förekommer maneter, vars bränntrådar kan vara mycket farliga och kräva akut läkarvård.

Iaktta lokalmyndigheternas anvisningar i farosituationer.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Den lokala primärvården är på en relativt god nivå, men i allvarliga fall bör man överväga sjukhusvård i till exempel Singapore.

Denguefeber förekommer i Brunei. Sjukdomen sprids via mygg.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Brunei har en sträng narkotikalagstiftning, och i vissa situationer kan narkotikabrott även medföra dödsstraff. Sedan 1.4.2019 iakttar Brunei den islamska sharia-lagen, som också kan tillämpas på icke-islamska turister. Homosexualitet har kriminaliserats och kan medföra fängelsestraff i rentav 10 år eller bötesstraff. Det är förbjudet att sälja alkohol i Brunei.

Eftersom Brunei är ett islamskt land, är det bra om resenärer iakttar lokala seder och undviker att klä sig i exponerande kläder. Det är förbjudet att förtära alkohol på offentliga platser och i offentliga lokaler, liksom också att äta eller dricka offentligt under ramadan.

Enligt strafflagen i Brunei kan påföljden för vissa brott vara hudud-straff enligt sharia, såsom amputation, stening eller prygling.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt. Därför är det viktigt att följa aktuella myndighetsmeddelanden.

Ytterligare information för inresetillstånd till Brunei på engelska: http://www.immigration.gov.bn/visiting.htm(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument