18.9.2023

Burundi: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det har skett sammandrabbningar mellan oppositionens anhängare och landets säkerhetstrupper. Attacker med koppling till internationell terrorism kan förekomma. Burundi har deltagit i fredsbevarande operationer i Somalia, och den militanta islamistiska organisationen Al-Shabaab har hotat attackera Burundi.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är dåligt. Det gjordes ett misslyckats försök till statskupp i maj 2015 och sedan dess har läget varit instabilt.
Säkerhetsläget kan snabbt förändras. Följ anvisningarna från de lokala myndigheterna och medierna.

Våldsamma, väpnade sammandrabbningar har förekommit i hela landet, men särskilt i staden Bujumbura. Det förekommer väpnade rån mot banker och växelkontor.

Brottsligheten

Det finns fortfarande mycket vapen, beväpnade rebellrörelser och kriminella grupper i landet till följd av inbördeskriget 1993-2006. Var försiktig då du rör dig utomhus. Det förekommer småbrottslighet som kan vara våldsam, särskilt i samband med att man tar ut pengar ur bankautomater. Det är farligt att röra sig till fots efter mörkrets inbrott. Kör inte heller bil utanför städerna när det är mörkt. Undvik folksamlingar.

För att få ett nytt pass måste du göra en polisrapport, besöka ambassaden i ärendet och skaffa ett nytt visum för mållandet. Spara kopior av ditt pass, visum och betalkvitto för visum i din e-post så är det lättare att vid behov få ett nytt pass och visum. Ta kopior av pass och biljetter och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen är skaplig, men man ska ändå vara försiktig när man kör. I Bujumbura är trafiken tidvis mycket kaotisk. På landsbygden är vägarna smala och slingrande på grund av den kuperade terrängen. De stora vägarna är asfalterade.

Bilvägarna längs med Tanganyikasjöns strand är farliga, de är i dåligt skick och har inga skyddsräcken ens på de allra brantaste ställena.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Nivån på hälso- och sjukvården är låg.

I Burundis närområden förekommer det tidvis ebolaepidemier som kan påverka resor över gränsen. Mer aktuell information finns på webbplatserna för Världshälsoorganisationen och Institutet för hälsa och välfärd:
http://www.who.int/ebola/en(Länk till en annan webbplats.)
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-och-bekampning/sjukdomar-och-sjukdomsalstrare-a-o/ebola(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Burundi måste alla kunna legitimera sig vid behov.

Fotografera inte flygplatser, militära mål eller statliga byggnader.

Straffen för innehav, användning och smuggling av narkotika är mycket stränga. Den som kör under påverkan av berusningsmedel kan anhållas omedelbart.

Homosexualitet är ett brott som är straffbart med böter och fängelse.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument