Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
19.8.2020

Bahrain: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget är fortfarande instabilt. Det lönar sig att följa den samhälleliga utvecklingen i landet och dess närområden med tanke på säkerhetsläget. Beakta de muslimska förhållningsreglerna. Förebered dig på långa väntetider vid ankomsten till landet.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Bahrain finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/tiedote-matkailijoille-ja-suomen-kansalaisille-arabiemiirikunnissa-qatarissa-ja-bahrainissa-koronaviruspandemian-johdosta./384951. Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i Bahrain är fortsättningsvis instabil. Var uppmärksam med tanke på risken för terrordåd. Det har skett bombattacker i landet. Undvik stora folksamlingar.

På grund av de regionala spänningarna kan säkerhetsläget kring Persiska viken förändras plötsligt. Följa lägets utveckling i medierna. Se till att din reseanmälan är uppdaterad.

Västerländska resenärer ska förbereda sig på att allas pass samlas in för att granskas på flygplatsen i Manama, och det kan enligt erfarenhet räcka ett par timmar. Myndigheterna har inte uppgett orsaken till denna åtgärd.

Finland har ingen ambassad och inget konsulat i Bahrain. Du får mer information av Finlands ambassad i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i landet. Turister bör iaktta normal försiktighet. Vi uppmanar i allmänhet till försiktighet nära folksamlingar.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Qatar avviker från den finländska. Höga hastigheter påverkar trafiksäkerheten. Qatar har nolltolerans i fråga om alkohol i trafiken.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Mer information:

Bahrains hälsoministerium (Department of Health): https://www.moh.gov.bh

Meddelande från Finlands ambassad i Abu Dhabi: https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/tiedote-matkailijoille-ja-suomen-kansalaisille-arabiemiirikunnissa-qatarissa-ja-bahrainissa-koronaviruspandemian-johdosta./384951

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Bahrain är ett muslimskt land, där det är skäl att uppträda konservativt, till exempel undvika att uppträda berusad, klä sig utmanande eller kyssas och kramas på offentliga platser.

Eftersom Bahrain är ett muslimskt land förhåller man sig negativt till utomäktenskapliga barn. Är du gravid rekommenderar vi att du före resan hör dig för hos sjukhuset på destinationsorten att du i nödsituation har tillgång till vård och tar reda på eventuella juridiska påföljder om du saknar ett äktenskapsintyg.

I brottmål tillämpas i vissa fall den muslimska sharia-lagen. Enligt sharia klassas bland annat alkoholanvändning, utomäktenskapliga relationer och homosexualitet som brott. Även att ”klä sig opassande med tanke på sitt kön” är förbjudet. Graviditet utanför äktenskap kan leda till straff.

För narkotikabruk kan man dömas till döden och innehav också av mycket små mängder narkotika kan ge stränga straff.

Man bör förhålla sig med tillbörlig respekt till landets myndigheter.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Ytterligare information:

Bahrainska myndigheters webbplats för visumärenden: https://www.evisa.gov.bh/VISA/visaInput

Flygplatsen i Bahrain: http://www.bahrainairport.com/

Meddelande från Finlands ambassad i Abu Dhabi: https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/tiedote-matkailijoille-ja-suomen-kansalaisille-arabiemiirikunnissa-qatarissa-ja-bahrainissa-koronaviruspandemian-johdosta./384951

Bahrains närmaste ambassad ligger i Berlin. Kontaktuppgifter finns här: https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=4355&language=en-US

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Abu Dhabi

Al Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES
+971 263 289 27
sanomat.abo@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument