24.7.2024

Bahrain: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget är fortfarande instabilt. Det lönar sig att följa den samhälleliga utvecklingen i landet och dess närområden med tanke på säkerhetsläget. Beakta de muslimska förhållningsreglerna.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Bahrain finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/bhr/aktuellt. Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i Bahrain är fortsättningsvis instabil. Var uppmärksam med tanke på risken för terrordåd. Det har skett bombattacker i landet. Undvik stora folksamlingar.

På grund av de regionala spänningarna kan säkerhetsläget kring Persiska viken förändras plötsligt. Följa lägets utveckling i medierna. Se till att din reseanmälan är uppdaterad.

Allmänt nödnummer: 999

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i landet. Turister bör iaktta normal försiktighet. Vi uppmanar i allmänhet till försiktighet nära folksamlingar.

Lokala polisens nummer: 80008008

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Höga hastigheter påverkar trafiksäkerheten. Qatar har nolltolerans i fråga om alkohol i trafiken.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Mer information:

Bahrains hälsoministerium (Department of Health): https://www.moh.gov.bh(Länk till en annan webbplats.)

Meddelande från Finlands ambassad i Abu Dhabi: https://finlandabroad.fi/web/bhr/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-bahrainissa-ja-qatarissa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=23684751(Länk till en annan webbplats.)

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Bahrain är ett muslimskt land, där det är skäl att uppträda konservativt, till exempel undvika att uppträda berusad, klä sig utmanande eller kyssas och kramas på offentliga platser.

Eftersom Bahrain är ett muslimskt land förhåller man sig negativt till utomäktenskapliga barn. Är du gravid rekommenderar vi att du före resan hör dig för hos sjukhuset på destinationsorten att du i nödsituation har tillgång till vård och tar reda på eventuella juridiska påföljder om du saknar ett äktenskapsintyg.

I brottmål tillämpas i vissa fall den muslimska sharia-lagen. Enligt sharia klassas bland annat alkoholanvändning, utomäktenskapliga relationer och homosexualitet som brott. Även att ”klä sig opassande med tanke på sitt kön” är förbjudet. Graviditet utanför äktenskap kan leda till straff.

För narkotikabruk kan man dömas till döden och innehav också av mycket små mängder narkotika kan ge stränga straff.

Man bör förhålla sig med tillbörlig respekt till landets myndigheter.

Inresebestämmelser

Ytterligare information:

Bahrainska myndigheters webbplats för visumärenden: https://www.evisa.gov.bh/VISA/visaInputBahrainin(Länk till en annan webbplats.)

Flygplatsen i Bahrain: http://www.bahrainairport.com/(Länk till en annan webbplats.)

Meddelande från Finlands ambassad i Abu Dhabi: https://finlandabroad.fi/web/bhr/aktuellt(Länk till en annan webbplats.)

Bahrains närmaste ambassad ligger i Berlin. Kontaktuppgifter finns här: https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=4355&language=en-US(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.