31.5.2024

Bosnien och Hercegovina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är relativt tryggt i Bosnien-Hercegovina, men undvik demonstrationer och massmöten. Turister ska hålla sig till bebodda områden och endast röra sig i naturen tillsammans med en guide (risk för minor).

Aktuellt

Du hittar aktuell information om läget i Bosnien-Hercegovina på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/bosnia-and-herzegovina. Följ också de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Viktiga telefonnummer:

  • Allmänna nödnumret: 112
  • Polisen: 122
  • Brandkåren: 123
  • Ambulans: 124
  • Vägtjänst: 1282

I Bosnien och Hercegovina pågår fortfarande återuppbyggandet och fredsbyggandet efter kriget 1992–1995. Kriget som följde på självständighetsförklaringen 1992 orsakade omfattade förstörelse, och spåren efter kriget syns fortfarande i hela landet. Landets egen polisstyrkas kapacitet har förbättrats betydligt och säkerheten har blivit bättre. Återuppbyggandet framskrider och de samhälleliga strukturerna håller på att stabiliseras. Det finns fortfarande internationella observatörer och fredsbevarare i landet.

Den största faran för resenärer är de tungt minerade frontlinjerna från kriget samt gränszonen mellan landets två entiteter Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska. Bara en bråkdel av minorna har röjts. Läs mer om minor och minröjning här http://www.bhmac.org/?page_id=747&lang=en(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker avsevärt från den finländska. Var mycket försiktig om du rör dig med egen bil. Trafiken är den största säkerhetsrisken i Bosnien och Hercegovina. Bilarnas höga hastigheter såväl på motorvägarna som på små vägar, våghalsiga omkörningar och den vårdslösa körstilen på de smala vägarna i bergen och längs med kusten orsakar farliga situationer.

Det är obligatoriskt att ha vinterdäck 15.11.–15.4. På vintern lönar det sig att också ha snökedjor om man kör i bergen. Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille.

Naturförhållanden

Bosnien och Hercegovina ligger i ett seismiskt aktivt område och det förekommer en risk för jordbävningar. Det förekommer emellertid sällan kraftiga skalv som skulle orsaka omfattande skador. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. I samband med störtregn finns det en risk för översvämningar och jordskred som kan orsaka stora skador.

Hälsoläget

Läs myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Utan en heltäckande reseförsäkring är det både dyrt och svårt att ordna hemtransport i fall av sjukdom eller vid dödsfall.

Den offentliga hälso- och sjukvården håller inte västerländsk nivå.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.