15.3.2023

Bosnien och Hercegovina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är relativt tryggt i Bosnien-Hercegovina, men beredskapsnivån har höjts vid gränserna på grund av terrorhot. Turister ska hålla sig till bebodda områden och endast röra sig i naturen tillsammans med en guide. Undvik demonstrationer och massmöten.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Du hittar aktuell information om läget i Bosnien-Hercegovina på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/bosnia-and-herzegovina(Länk till en annan webbplats.). Följ också de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Viktiga telefonnummer:

Allmänna nödnumret: 112
Polisen: 122
Brandkåren: 123
Ambulans: 124
Vägtjänst: 1282

I Bosnien och Hercegovina pågår fortfarande återuppbyggandet och fredsbyggandet efter kriget 1992–1995. Kriget som följde på självständighetsförklaringen 1992 orsakade omfattade förstörelse, och spåren efter kriget syns fortfarande i hela landet. Landets egen polisstyrkas kapacitet har förbättrats betydligt och säkerheten har blivit bättre. Återuppbyggandet framskrider och de samhälleliga strukturerna håller på att stabiliseras. Det finns fortfarande internationella observatörer och fredsbevarare i landet.

Den största faran för resenärer är de tungt minerade frontlinjerna från kriget samt gränszonen mellan landets två entiteter Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska. Bara en bråkdel av minorna har röjts. Läs mer om minor och minröjning här http://www.bhmac.org/?page_id=747&lang=en(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker avsevärt från den finländska. Var mycket försiktig om du rör dig med egen bil. Trafiken är den största säkerhetsrisken i Bosnien och Hercegovina. Bilarnas höga hastigheter såväl på motorvägarna som på små vägar, våghalsiga omkörningar och den vårdslösa körstilen på de smala vägarna i bergen och längs med kusten orsakar farliga situationer.

Det är obligatoriskt att ha vinterdäck 15.11.–15.4. På vintern lönar det sig att också ha snökedjor om man kör i bergen. Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille.

Naturförhållanden

Bosnien och Hercegovina ligger i ett seismiskt aktivt område och det förekommer en risk för jordbävningar. Det förekommer emellertid sällan kraftiga skalv som skulle orsaka omfattande skador. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. I samband med störtregn finns det en risk för översvämningar och jordskred som kan orsaka stora skador.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Läs myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Federationen Bosnien-Hercegovinas folkhälsomyndighet http://www.fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva/519-novi-koronavirus-2019-ncov(Länk till en annan webbplats.)

Republika Srpskas folkhälsoinstitut
https://phi.rs.ba/(Länk till en annan webbplats.)

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Utan en heltäckande reseförsäkring är det både dyrt och svårt att ordna hemtransport i fall av sjukdom eller vid dödsfall.

Den offentliga hälso- och sjukvården håller inte västerländsk nivå.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument