2.2.2023

Azerbajdzjan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik att resa till Nagorno-Karabach och den omgivande regionen och i närheten av gränsen mot Armenien.

Aktuellt

Förhållandena och restriktionerna förändras beroende på covid-19-läget. Vaccinationstäckningen är låg utanför huvudstaden.

För att hålla dig uppdaterad om läget i Azerbajdzjan läs de lokala myndigheternas och mediernas information på
https://mfa.gov.az/en/(Länk till en annan webbplats.)
https://mfa.gov.az/en/(Länk till en annan webbplats.)category/entry-rules-to-the-republic-of-azerbaijan-during-covid-19-pandemic

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Undvik att resa till Nagorno-Karabach och den omgivande regionen samt i närheten av gränsen mot Armenien (mer information: se punkt Särskilda säkerhetsrisker).

Undvik demonstrationer och stora folksamlingar. Iaktta normal försiktighet när du reser. Myndigheterna ingriper kraftfullt i olovliga politiska sammankomster.

I nödsituationer kan finska medborgare vända sig till andra EU-länders och de nordiska ländernas representationer.
Du kan också kontakta Finlands honorärkonsul:

Faig Jabiyev Nasimi district
Nasibbey Yusifbeyli Street 86, apt. 7, AZ1007
Baku, Azerbajdzjan
tfn +994 12 404 41 80 (ext. 1157), mobil +994 50 220 60 04
e-post: faig.jabiyev@caspiandrilling.com

Särskilda säkerhetsrisker

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om Nagorno-Karabach eskalerade till krig i september 2020 och slutade i eldupphör den 10 november 2020. Azerbajdzjan har återerövrat områden som varit ockuperade av Armenien sedan vapenvilan 1994 samt den södra delen av Nagorno-Karabach. Den norra delen av regionen har ännu oklar status. En omfattande rysk fredsbevarande insats övervakar eldupphöret och gränsen. Möjligheten att resa in i området är begränsad. Utlänningar släpps inte in i området utan särskilt tillstånd och resor genom Armenien betyder automatiskt ett inreseförbud till Azerbajdzjan. Läget är väldigt instabilt.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ökat spänningarna när det gäller att bevara freden mellan Azerbajdzjan och Armenien/Ryssland. Det finns flera minerade områden och mycket odetonnerad ammunition i regionen..

Brottsligheten

Brott riktade mot utlänningar sker oftast efter mörkrets inbrott i närheten av natklubbar och restauranger. Använd officiella taxi och rör dig helst i grupp. Det har hänt att brottslingar som gett sig ut för att vara poliser stannat utlänningar och stulit deras pengar och viktiga dokument. Om en person klädd i polisuniform stannar dig på gatan lönar det sig att uppträda samarbetsvilligt, men kräva att få se tjänstetecken eller - legitimation.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Förutom i Baku är vägarna i Azerbajdzjan i mycket dåligt skick. Den lokala trafikkulturen är dessuom kaotisk. Trafikregler följs inte och fartbegränsningarna överskrids rejält. Trafiken är farlig både för bilister och fotgängare. De flesta bilarna är i dåligt skick och det saknas ofta säkerhetsbälten. Det inträffar också mycket trafikolyckor. Undvik att köra efter mörkrets inbrott eftersom vägarna är i så dåligt skick och belysningen bristfällig. Gränsen för rattfylleri är noll promille.

Naturförhållanden

Azerbajdzjan ligger i ett jordbävningsområde och det inträffar ofta små jordbävningar. Resenärer uppmanas följa informationen från de lokala myndigheterna. På seismologiska institutets webbplats finns information om hur du ska agera vid en jordbävning: https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/perustietoa-maanjaristyksista/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.
Läs information av utrikesministeriet i Azerbajdzjan:
https://mfa.gov.az/en(Länk till en annan webbplats.)

Den offentliga hälso- och sjukvården håller inte västerländsk nivå. Sjukhusens utrustning är bristfällig och utanför Baku kan det vara brist på mediciner och medicinskt material. Enbart i Baku finns det privata sjuk- och hälsovårdstjänster på engelska.

Drick inte kranvattnet.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Försäkringen bör täcka evakuering till Finland per flyg vid allvarlig sjukdom eller olycka.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Majoriteten av befolkningen är muslimer, men religion uppfattas som något privat. Attityden till exempel till alkohol är relativt liberal. Trots att klädstilen i allmänhet är västerländsk lönar det sig ändå att undvika för avslöjande klädsel.

För narkotikabruk kan man få väldigt höga böter och långa fängelsestraff. Fotografera inte militära mål. Utlänningar som försökt ta sig in i militära områden eller rört sig i närheten av dem har gripits och förhörts. Det lönar sig att be om lov innan man fotograferar religiösa platser.

Inresebestämmelser

Reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt. Det är viktigt att du följer den senaste informationen från myndigheterna.

Du får information om Azerbajdzjans inresebestämmelser vid landets ambassad i Stockholm: https://stockholm.mfa.gov.az/en(Länk till en annan webbplats.).

Instruktioner på engelska om hur man ska registrera sig om man reser utan en resebyrå finns på webbplatsen för Azerbajdzjans migrationsmyndighet (State Migration Service): http://migration.gov.az(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument