Finland i utländska medier: Suomi ulkomaisissa tiedotusvälineissä 2001-2012

Finland i utländska medier: Suomi ulkomaisissa tiedotusvälineissä 2001-2012

Utrikesministeriet utarbetar årligen publikationen "Suomi ulkomaisissa tiedotusvälineissä" (Finland i utländska medier) utifrån pressöversikter från ambassaderna.

Finland i utländska medier 2001-2012 (på finska)

Se även: Debatt i Finland (på svenska)

Tässä palvelussa myös