Utrikesminister Valtonen till London: Finland och Storbritannien undertecknar ett uttalande om strategiskt partnerskap den 20 maj 2024

Utrikesminister Elina Valtonen besöker London den 20 maj 2024. Under besöket träffar utrikesminister Valtonen Storbritanniens utrikesminister David Cameron, och i samband med mötet undertecknar ministrarna ett uttalande om Finlands och Storbritanniens strategiska partnerskap.

”Det strategiska partnerskapet stärker det omfattande samarbetet mellan Finland och Storbritannien som bygger på gemensamma intressen och värderingar. Det är viktigt att vi utöver säkerhets- och försvarssamarbetet kan intensifiera vårt samarbete även inom andra områden”, säger utrikesminister Valtonen.

Storbritannien är en viktig och nära partner för Finland. Det strategiska partnerskapet mellan Finland och Storbritannien fördjupar och främjar det tvärvetenskapliga samarbetet mellan olika sektorer, till exempel inom globala och multilaterala frågor, ekonomi, migration, säkerhet och försvar, energi-, miljö- och klimatfrågor, forskning och utbildning samt frågor som rör vetenskap, innovation och teknik.

Förutom bilaterala frågor ska utrikesministrarna bland annat diskutera stödet till Ukraina, de omfattande konsekvenserna av Rysslands anfallskrig för säkerheten i Europa samt situationen i Gaza.

Länk till uttalandet

MER INFORMATION

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492
  • Aleksi Vakkuri, enhetschef, enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, tfn +358 295 350 627
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.