Utrikesminister Soini till Strasbourg

Utrikesminister Soini till Strasbourg

Utrikesminister Timo Soini besöker Strasbourg den 21–22 januari för att tala under Europarådets parlamentariska församling i egenskap av ordförande för ministerkommittén.

Utrikesminister Timo Soini kommer också att ha möten med Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland och ordföranden för den parlamentariska församlingen Liliane Maury Pasquier.

Under besöket firas 20-årsjubileet för Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter med en tillställning där utrikesminister Soini håller festtalet. Kommissionärens huvudsakliga uppgift är att övervaka att förpliktelser gällande de mänskliga rättigheterna fullgörs i medlemsländerna. Kommissionärens byrå inrättades 1999 på initiativ av Finland.

Finland är ordförande i Europarådets ministerkommitté till och med den 17 maj 2019. Ordförandeskapet, som inleddes i november 2018, kulminerar i ett utrikesministermöte i Helsingfors i maj. Under våren ordnas flera konferenser i Helsingfors i anslutning till ordförandeskapet, bland annat om artificiell intelligens och mänskliga rättigheter, om kvinnors rättigheter, om romers rättigheter och om demokratifostran.

Ytterligare information: Miia Rainne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 434 5444, och Merja Lahtinen, ansvarig tjänsteman, tfn 0295 350 971

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.