Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen till Genève

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen till Genève

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen reser till Genève den 27 november.

Under sitt besök träffar minister Anne-Mari Virolainen generaldirektören för Världshandelsorganisationen (WTO) Roberto Azevêdo, verkställande direktören för Internationella handelscentret (ITC) Arancha González och generaldirektören för Internationella migrationsorganisationen (IOM) António Vitorino. Minister Virolainen kommer också att delta i ett sidoevenemang till den pågående konferensen om Afghanistan, ett seminarium om stärkandet av kvinnors egenmakt.

”Jag är orolig över protektionismens uppsving under den senaste tiden. För Finland och våra exportföretag är det viktigt att WTO:s multilaterala och regelbaserade samarbete upprätthålls och stärks. Det kommer jag att ta upp under min diskussion med generaldirektör Azevêdo”, konstaterar minister Virolainen.

I samband med mötet med Internationella handelscentret undertecknas ett finansieringsavtal mellan ITC och Finland. Finland stöder ITC:s arbete med 3,06 miljoner euro 2018–2020. Finlands stöd riktas särskilt till att utveckla affärsverksamheten bland ungdomar, kvinnor, flyktingar och inom den informella sektorn.

Under Afghanistanseminariet håller minister Virolainen ett kort anförande och träffar den afghanska presidentens maka Rula Ghani. Under mötet med IOM:s generaldirektör António Vitorino kommer minister Virolainen bland annat att diskutera FN:s migrationsramverk.

Ytterligare information: Juha Kirstilä, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 552 8200

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi