Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor i medierna har gjort Finland känt ute i världen

Finlands Natomedlemskapsprocess har fått exceptionellt mycket synlighet i internationella medier, vilket också har väckt ett större intresse för Finland. Jämförande studier av olika länders image visar att Finland nu är bättre känt och att inställningen till Finland är positivare än tidigare. Detta är till fördel för Finlands inflytande ute i världen, konstateras det i Finland Promotion Boards nya publikation Suomi muiden silmin (Finland i andras ögon).

År 2023 nämndes Finland eller finländare i 450 000 rubriker i utländska medier. Antalet omnämnanden är dubbelt så stort som genomsnittet över en längre tid. Finlands Natomedlemskapsprocess var det mest framträdande temat i nyheter om Finland, men också andra utrikes- och säkerhetspolitiska teman med anknytning till Ryssland fick mycket synlighet. I internationella nyheter har man tagit upp bland annat händelserna vid östgränsen, Finlands stöd till Ukraina samt skadorna på gasledningen och datakabeln i Östersjön.

Den exceptionellt stora synligheten har gjort Finland mer känt runt om i världen. Anholt-Ipsos studie Nation Brands Index visar att antalet personer som känner till Finland har ökat med åtta procentenheter under de senaste fem åren. Under samma tid har antalet personer med en positiv inställning till Finland ökat från 57 procent till nästan 70 procent. Uppfattningarna om Finland är emellertid mycket delade; i Ryssland och i de länder där man följer ryska nyheter har inställningen delvis blivit mycket negativare.

”År 2023 blev Finlands rykte både starkare och positivare. Det är en viktig utveckling i en internationell miljö med många utmaningar, eftersom en stark Finlandsbild har en stor betydelse för vår säkerhet. Ett positivt rykte är av stor betydelse också med tanke på Finlands ekonomiska framgång. Enligt en färsk internationell studie står ett lands image för cirka en fjärdedel av de turismintäkter, utländska investeringar och utländska experter som landet får”, säger Finland Promotion Boards ordförande, utrikesministeriets kommunikationsdirektör Mikko Koivumaa.

 

Finland fick synlighet för sina starka sidor, men framställdes i negativ dager i samband med nyheter om rasism

Utbildning, lycka, kultur samt natur och miljö är teman som Finland uppmärksammats för. Finlandsbilden stärktes i synnerhet av lyckotemat. Artiklarna om Finlands titel som världens lyckligaste land handlade till exempel om finländsk livskvalitet, jämställdhet, utbildning, säkerhet, låg korruption, balans mellan arbete och fritid och bastu.

Utbildning, jämlikhet och miljö framträdde också som Finlands starka sidor i de jämförande studierna. Den positivaste utvecklingen jämfört med året innan har skett i uppfattningarna om att bo och arbeta i Finland. Också i kategorin turism har Finland utvecklats mer än genomsnittet.

Anklagelserna om rasism i regeringen i slutet av sommaren 2023 gav Finland negativ mediesynlighet. I synnerhet europeiska medier följde aktivt händelseförloppet, som slutligen resulterade i en ministers avgång.

Också studien om ländernas image visade att uppfattningarna om förvaltningen har utvecklats i en negativ riktning, trots att en god förvaltning har varit Finlands främsta styrka under hela den tid som studien gjorts. I synnerhet uppfattningarna om förvaltningens kompetens och ärlighet och om medborgarnas rättigheter och rättvisa behandling hade blivit negativare.

Finländare i internationella medier

Finländare framträdde i utländska medier hundratusentals gånger under 2023. President Sauli Niinistö var den mest omnämnda personen, medan statsminister Sanna Marin var den som fick överlägset mest synlighet på rubriknivå. Utöver politiker var också idrottare starkt representerade, precis som tidigare år. De mest omnämnda finländska idrottarna var Emil Ruusuvuori, Valtteri Bottas, Kalle Rovanperä och Lauri Markkanen. På kulturområdet gav filmen Höstlöv som faller (Kuolleet lehdet) synlighet inte bara åt regissören Aki Kaurismäki, utan också åt huvudrollsinnehavarna.

Ny publikation om Finlandsbilden ger en omfattande helhetsuppfattning

Den nya publikationen Suomi muiden silmin kombinerar information som baserar sig på internationell forskning och medieuppföljning med de finska beskickningarnas sakkunskap. Publikationen ersätter utrikesministeriets tidigare publikationer Suomi maailman mediassa (Finland i världens medier) och Maakuvan vuosikatsaus (Årsöversikt över Finlandsbilden). Suomi muiden silmin skapar en helhetsbild av de teman och innehåll med anknytning till Finland som lyfts fram i studier av ländernas image och i medieuppföljning. I publikationen ingår också bland annat utrikesministeriets pressattachéers analyser av det gångna året. Pressattachéerna följer nyhetsrapporteringen om Finland ur sina stationeringsländers synvinkel.

Mer information

Mediekontakter och förfrågningar om intervjuer

  • Meira Pappi, specialsakkunnig i Finlandsbilden och kommunikation, tfn +358 40 140 8940
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.