Finland stödjer FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar UNRWA:s humanitära arbete i Gaza

Finland stödjer FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar UNRWA:s humanitära arbete i Gaza

Finland stödjer FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar UNRWA:s vädjan om katastrofhjälp till Gaza med en miljon euro. Med finansieringen förses palestinier från Gaza bland annat med mat, skydd och hälsovård.

Konflikten mellan Israel och Gaza tillspetsades i maj och har försvårat situationen för palestinska flyktingar i Gaza och på Västbanken. Attackerna har förstört ett stort antal byggnader, bland annat hälsovårdscentraler, skolor och FN:s byggnader. Det enda laboratoriet i Gaza där coronatester har kunnat analyseras har också förstörts i attackerna, och vaccineringen har avbrutits. Coronaläget i Gaza var mycket dåligt redan innan attackerna.

De palestinska flyktingarnas humanitära läge har varit svårt redan länge i hela UNRWA:s verksamhetsområde (det palestinska området, Gaza, Västbanken, Jordanien, Libanon och Syrien). I vissa av delar UNRWA:s verksamhetsområde har man varit tvungen att begränsa hälsovårdstjänsterna på grund av coronapandemin. 

Under attackerna har upp till 800 000 människor varit utan vatten i Gaza, och tillgången till elektricitet har varit sporadisk, vilket bland annat har försvårat arbetet vid sjukhusen. Nästan 50 000 Gazabor har fått skydd i skolor som upprätthålls av UNRWA. Eldupphöret den 21 maj 2021 förväntas förbättra situationen något, men mat, skydd, psykosociala tjänster och övrig nödhjälp behövs fortfarande i området.

”UNRWA utför ett värdefullt arbete under svåra humanitära förhållanden och producerar tjänster av hög kvalitet. Den senaste tidens händelser i Gaza har ökat behovet av stöd till UNRWA:s arbete för att hjälpa de palestinska flyktingarna”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finland har stött UNRWA:s verksamhet länge. Finlands allmänna finansiering till UNRWA är fem miljoner euro per år. År 2020 beviljade Finland UNRWA:s programbudget en tilläggsfinansiering på fyra miljoner euro på grund av UNRWA:s kritiska ekonomiska situation och utmaningarna coronapandemin medför. Finland var UNRWA:s artonde största finansiär 2020.

Ytterligare information:
Lauratuulia Lehtinen, chef för utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 046 9212030

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.