Finland beviljar ett lån på 50 miljoner euro för utveckling av jordbruk och anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer

Finland beviljar ett långfristigt partnerskapslån till Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD. Organisationens president besöker Finland den 13–14 mars.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen har idag fattat beslut om att bevilja ett långfristigt lån till FN-organet Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD. Lånet är 50 miljoner euro och återbetalningstiden 40 år. Lånet beviljas ur utrikesministeriets anslag för utvecklingspolitiska finansiella investeringar.

”Lånet till IFAD kompletterar på ett betydande sätt Finlands arbete för att förbättra livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländer. Organisationen betonar också jämställdhet och klimatfrågor i sitt arbete, vilket är i linje med Finlands målsättningar. IFAD:s projekt hjälper småbrukare att anpassa sig till klimatförändringar, och hälften av stödmottagarna är kvinnor”, konstaterar minister Virolainen.
IFAD:s arbete är nära kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling om att avskaffa extrem fattigdom och hunger i världen. Fortfarande lider mer än 800 miljoner människor i världen av hunger och därtill lider två miljarder människor på grund av dålig kvalitet på livsmedlen. Klimatförändringar och konflikter har fått antalet hungrande människor att växa igen. IFAD stöder småbrukare, som producerar mer än 80 procent av dem mat som konsumeras i utvecklingsländer, men som ofta själva lider av hunger.

IFAD fungerar som en utvecklingsbank och beviljar både finansiering i form av donationer och långfristiga lån. Finland deltar i tilläggsfinansieringen till IFAD med partnerskapslånet och en traditionell donation på 10,6 miljoner euro.

IFAD:s chef Gilbert Houngbo besöker Finland den 13–14 mars 2019

IFAD:s president Gilbert Houngbo kommer till Finland för att underteckna låneavtalet. Virolainen och Houngbo ska bland annat diskutera hur finländsk expertis kan utnyttjas bättre i IFAD:s arbete. 

”Finland har nyligen blivit medlem i IFAD:s styrelse vilket ger oss ypperliga möjligheter att påverka organisationens arbete”, säger minister Virolainen.
I samband med Gilbert Houngbos besök ordnas ett seminarium torsdagen den 14 mars om småbrukares anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer. Houngbo håller seminariets huvudanförande.

Ytterligare upplysningar: Max von Bonsdorff, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn 050 344 1014, och Juha Kirstilä, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 040 552 8200

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.