Avgiften för ansökan om Schengenvisum stiger i juni

EU-kommissionen beslutade den 22 maj 2024 höja avgiften för Schengenvisum från och med den 11 juni 2024. Avgiftshöjningen gäller hela världen.

I enlighet med EU:s viseringskodex bedömer EU-kommissionen behovet av att justera beloppet av viseringsavgifterna vart tredje år. Kommissionen tar hänsyn till objektiva kriterier, såsom unionens allmänna inflationstakt enligt Eurostats statistik och de viktade genomsnittliga lönerna för medlemsländernas tjänstemän. 

Den nya avgiften för Schengenvisum är 90 euro för vuxna och 45 euro för barn.  

EU:s officiella tidning(Länk till en annan webbplats.)

Mer information

  • Katja Luopajärvi, enhetschef, enheten för inreseärenden, tfn 0295 350 687