Minister Tavio deltar i Qatar Economic forum

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio deltar i Qatar Economic Forum i Doha den 14-16 maj 2024.

Detta internationella ekonomiska forum ordnas nu för fjärde gången. Fokus kommer att ligga på globala ekonomiska frågor, särskilt med tanke på länderna vid Persiska viken och regionens allt större inflytande. Årets tema är ”A World Remade: Navigating the Year of Uncertainty”.

Minister Ville Tavio deltar i en paneldiskussion om produktions- och värdekedjornas utmaningar. Ministern kommer också att träffa företrädare för Qatars regering och näringsliv. Deltagarna ska diskutera kommersiella samarbetsmöjligheter inom olika sektorer mellan Finland och Qatar och finländska företags kompetens till exempel inom IKT, hälsa och utbildning. Minister Tavio håller också ett öppningsanförande vid ett seminarium som presenterar finländsk kompetens på hälsoområdet. Seminariet ordnas av Finlands ambassad i Doha.

Enligt minister Tavio är besöket en möjlighet att delta i den internationella diskussionen om ekonomiska frågor, globala utvecklingstrender och investeringar och lyfta fram Finlands starka sidor: ”Detta är en utmärkt möjlighet att besöka en marknad som är viktig för våra företag och framhäva finländskt kunnande”.

Mer information:

  • Janna Rantanen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 472 4228

  • Saila Barke, teamledare för Persiska viken, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 226 

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.