Minister Tavio deltar i Världsvattenforumet i Indonesien

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio deltar i Världsvattenforumet som hålls i Indonesien den 19–22 maj. Det politiska högnivåforumet bidrar till de framsteg som FN:s vattenkonferens redan gjort i internationella vattenfrågor.

Världsvattenforumet (World Water Forum, WWF) som arrangeras vart tredje år, är världens största vattenevenemang. Länderna turas om att vara värdar för evenemanget tillsammans med World Water Council. Forumet ordnas nu för tionde gången, men det är första gången det hålls i Sydostasien med Indonesien som värd.

Vattenforumet är ett politiskt högnivåforum som bidrar till de framsteg som FN:s vattenkonferens 2023 gjort i internationella vattenfrågor. Forumet är öppet för berörda grupper och i samband med det ordnar olika företag och organisationer en stor mässa och utställning. Till forumet väntas tiotusentals deltagare.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio leder en delegation med experter från utrikesministeriet, miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. I delegationen deltar också företrädare för företag på vattenområdet samt företrädare för Finlands vattenforum rf som representerar vattenbranschaktörer.

I Finland sköts internationella vattenfrågor förvaltningsövergripande mellan ansvariga ministerier, forskningsinstitut och civilsamhället, vilket skapar möjligheter till kommersiellt samarbete. Finländska företag har hög kompetens i frågor som gäller innovativa digitala lösningar på vattenområdet som de kan erbjuda den internationella vattenmarknaden.

”Vatten är en vital del av en hållbar utveckling och en väsentlig resurs för all mänsklig verksamhet. Finland har under årtiondenas lopp satsat på en integrerad förvaltning av vattenresurser och hållbar användning av vatten. På grund av vår innovationsförmåga och vårt tekniska kapital kan vi erbjuda våra partner runt om i världen fungerande lösningar på vattenområdet”, säger minister Tavio.

Minister Tavio kommer att ha möten med indonesiska ministerkollegor, partnerländernas ministrar med ansvar för utrikeshandels-, utvecklings- och vattenfrågor och med representanter för ledningen för internationella organisationer. I år firas också 70-årsjubileet för de diplomatiska förbindelserna mellan Finland och Indonesien.

Indonesien erbjuder många möjligheter för finländska företag

Indonesien är en intressant marknad för finländska företag. Kommersiella möjligheter finns i synnerhet på områdena energi, grön omställning, digitalisering, skog och utbildning. Indonesien är det största landet i Sydostasien när det gäller ekonomi och befolkning och tillhör G-20-gruppen.  Finlands varuexport till Indonesien har visat en uppåtgående trend. År 2022 var den 282 miljoner euro. Indonesien och EU förhandlar just nu om ett frihandelsavtal.

”Indonesien är en betydande handelspartner för Finland. Finländska företags innovativa lösningar ger  en lång rad möjligheter att öka handeln”, säger minister Tavio.

Mer information

  • Tuomas Tähti, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 199
  • Antti Rautavaara, särskild representant för vattenfrågor, tfn  +358 295 350 172
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.