Minister Skinnaris besök genomförs virtuellt

Minister Skinnaris besök genomförs virtuellt

Pitkittyneen kehysriihen vuoksi ministeri Skinnarin vierailu Kööpenhaminaan muutetaan virtuaaliseksi ja ohjelmaan suunnitellut tapaamiset toteutetaan etäyhteyksien avulla.

På grund av att ramförhandlingarna drar ut på tiden görs minister Skinnaris besök i Köpenhamn virtuellt och mötena på agendan genomförs över video. 

”Det är mycket beklagligt att besöket inte blir som planerat. Det är ändå fint att en del av programmet kan genomföras på distans. Det är viktigt både för Finland och för Danmark att vårt samarbete fördjupas”, säger Ville Skinnari. 

Ytterligare information: 
Tiina Vainio, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 524 6559
Christina Lehtinen, ställföreträdande chef för enheten för norra Europa, tfn +358 50 461 9105

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi