Minister Skinnari satsar på samarbetet mellan Finland och Danmark i den gröna omställningen

Minister Skinnari satsar på samarbetet mellan Finland och Danmark i den gröna omställningen

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Köpenhamn den 26–27 april. Avsikten med besöket är att främja det bilaterala samarbetet kring handel och ekonomi och att diskutera aktuella handelspolitiska frågor. En företagsdelegation med fokus på vindkraftssektorn deltar virtuellt i besöket.

Minister Skinnari besöker Köpenhamn för att främja samarbetet mellan Finland och Danmark, i synnerhet i den gröna omställningen. Europas återhämtning efter coronan erbjuder företag i båda länderna många möjligheter till tillväxt och samarbete samt utmärkta förutsättningar för att tillsammans rikta in sig på internationella marknader. I besöksprogrammet ingår också diskussioner om aktuella handelspolitiska ämnen. 

I ministerns besök deltar en Team Finland-delegation med 29 företag inriktade på vindkraftssektorn. Danmark har som mål att vara världens första land som tar steget från vindkraftsparker till så kallade energiöar. Före 2030 ska det byggas två energiöar som, utöver att producera el, också ska göra det möjligt att lagra och omvandla energi till väte, som kan vidareförädlas till bränsle. Danmarks projekt med energiöar och vindkraft erbjuder betydande möjligheter för finländska företag. 

Syftet med ministerns besök och den virtuella exportfrämjande resan är att främja partnerskap med danska aktörer, också med sikte på globala marknader.

”Danmark och Finland förenas av ambitiösa klimat- och energimål, och länderna har stor samarbetspotential. Den globala efterfrågan på koldioxidsnåla lösningar ökar. Finländska och danska företag kan erbjuda hållbara och miljövänliga lösningar på både den europeiska och den globala marknaden”, säger Skinnari. 

Under sitt besök träffar minister Skinnari Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod och ministern för klimat, energi och försörjningsberedskap Dan Jørgensen. I programmet ingår också möten med ledningen för det danska näringslivet och för danska företag. 

Mer information:
Tiina Vainio, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 524 6559
Christina Lehtinen, ställföreträdande enhetschef, enheten för norra Europa, tfn +358 50 461 9105

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.