EU fattade ett viktigt beslut om användningen av de extraordinära intäkterna från den ryska centralbankens immobiliserade tillgångar

EU har reagerat på Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina genom att införa sanktioner som förbjuder transaktioner med Rysslands centralbank.

Enligt förbudet ska den ryska centralbankens  tillgångar som EU-ländernas värdepapperscentraler innehar inte lämnas tillbaka till centralbanken, utan de stannar kvar hos värdepapperscentralerna.

Beloppet av de ryska immobiliserade tillgångarna som innehas av värdepapperscentralerna uppgår till cirka 200 miljarder euro. De ger centralerna omkring 2,5-3 miljarder euro i extraordinära intäkter per år. Det finns inte några immobiliserade tillgångar i Finland. 

EU fattade den 21 maj 2024 ett beslut om att använda dessa extraordinära intäkter för att stötta Ukraina. I första fasen får Ukraina genom Europeiska fredsfaciliteten 90 procent av stödet för att stärka sitt försvar och 10 procent av stödet styrs genom EU-budgeten för återuppbyggnaden i Ukraina. Fördelningen ses över årligen.

Mer information finns att få i EU:s pressmeddelande(Länk till en annan webbplats.).

Ytterligare information:

  • Paavo Kotiaho, ansvarig tjänsteman, enheten för folkrätt, tfn 0295 351 016

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.