OSSE:s generalsekreterare besöker Finland

Utrikesminister Elina Valtonen träffar generalsekreteraren för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, Helga Schmid i Helsingfors den 6 maj.

Elina Valtonen, Helga Schmid

Under mötet mellan utrikesministern och generalsekreteraren står aktuella frågor på agendan, såsom de omfattande konsekvenserna av Rysslands anfallskrig för säkerhetsläget i Europa, OSSE:s verksamhet, stödet till Ukraina och förberedelserna inför Finlands ordförandeskap i OSSE 2025.

”Det mervärde som OSSE bidrar med bland de internationella organisationerna är dess regionala roll och breda deltagarbas. OSSE:s potential och de verktyg som OSSE erbjuder bör utnyttjas fullt ut för att stödja Ukraina”, säger utrikesminister Elina Valtonen.

OSSE:s 57 deltagarländer omfattar alla europeiska och centralasiatiska länder samt Förenta staterna och Kanada. Den så kallade Helsingforsslutakten, som ligger till grund för OSSE:s verksamhet, undertecknades i Helsingfors 1975.

Under sitt besök i Helsingfors den 6–7 maj träffar generalsekreterare Schmid även republikens president Alexander Stubb och besöker riksdagen.

Mer information

  • Minna Laajava, chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 350 128
  • Jouni Laaksonen, chef för sekretariatet för Finlands ordförandeskap i OSSE, tfn +358 295 350 432
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.