Vesa Häkkinen blir chef för Finlands ständiga representation vid OSSE

Vid föredragningen den 15 december utnämnde republikens president en ny chef till Finlands ständiga representation vid OSSE.

Ständiga representationen vid OSSE, Wien

Republikens president utnämnde utrikesrådet Vesa Häkkinen till chef för Finlands ständiga representation vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) från och med den 1 januari 2024.

Ett led i förberedelserna inför Finlands ordförandeskap i OSSE 2025 är att delegationen vid OSSE vid ambassaden i Wien igen ska bli en ständig representation från och med den 1 januari 2024. Häkkinen har sedan september 2021 varit Finlands ständiga representant vid OSSE.

Tidigare har han bland annat varit chef för Finlands ambassad i Bagdad, chef för utrikesministeriets enhet för aktualitetskommunikation och ställföreträdande chef för Finlands ambassad i Warszawa.

Häkkinen har en politices magisterexamen. Han har arbetat vid utrikesministeriet sedan 1999.

Mer information

  • Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn +358 295 350 038
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.