Utrikesministeriet deltar i Ahtisaaridagarna i Esbo

Utrikesministeriet deltar i Ahtisaaridagarna i Esbo

I år ordnar CMI och utrikesministeriet det årligen återkommande evenemanget Ahtisaaridagarna i Esbo den 15 november. Under Ahtisaaridagarna får Esboungdomarna lära sig om fredsmedling. Evenemanget kulminerar i en offentlig tillställning vid Aalto-universitetet där bland annat president Martti Ahtisaari själv deltar.

De årligen återkommande Ahtisaaridagarna ordnas i år i Esbo. Den 14 och 15 november får elever i högstadiet och gymnasiet lära sig om fredsmedling med hjälp av experter från utrikesministeriet och organisationen Crisis Management Initiative (CMI).

Bland annat utrikesministeriets ambassadör för fredsmedling Antti Turunen och utrikesministerns särskilda representant för fredsmedling Jutta Urpilainen gör skolbesök. Ahtisaaridagarnas budskap är att konflikter som orsakats av människor också kan lösas av människor, oberoende om konflikten är av internationella mått eller mellan elever i skolan.

Den 15 november besöker President Martti Ahtisaari grundskolan Kirkkojärven koulu, där eleverna ordnat en fest kring fred och försoning, och gymnasiet Espoonlanhden lukio, där temat är fredsbyggande och Finlands enande efter kriget 1918. Eleverna har sinsemellan valt skolans medlare, som får en fredsduva i glas som pris av president Ahtisaari.

Under det offentliga evenemanget i Aalto-universitetet på eftermiddagen den 15 november intervjuas president Ahtisaari och därefter följer en paneldebatt om fredsmedling.

 

Program, Aalto-universitetet, Dipoli, Kalevasalen

15.30    Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä hälsar välkommen

Intervju med president Martti Ahtisaari och Helsingfors Festspels konstnärliga ledare Marko Ahtisaari. Intervjuare: CMI:s chef för kommunikation och fundraising Elina Lehtinen

Presentation av samarbetsprojektet Peace Innovation Lab mellan Aalto-universitetet och Stanford University

16.10    Paneldebatt (på engelska): Designing Peace

  • forskardoktor Claudia Garduño García, institutionen för design, Aalto-universitetet
  • forskardoktor Matti Nelimarkka, institutionen för datateknik, Aalto-universitetet
  • styrelseordförande Alexander Stubb, CMI
  • professor Olli Varis, institutionen för byggd miljö, Aalto-universitetet
  • paneldebatten leds av verkställande direktören Piia Kuosmanen, Paragraaffi