Tunisien ger Nordafrika balans

Den demokratiska utvecklingen är en av nyckelfrågorna i Tunisien i framtiden. Man måste stärka ungdomarnas tro på sina möjligheter att lyckas i sitt eget land, säger Finlands ambassadör i Tunisien Teemu Sepponen.

Det är viktigt att Tunisien inte hamnar bland länder med krympande demokratiskt utrymme, säger ambassadör Teemu Sepponen.

Hur ser läget ut i Tunisien just nu och vilka är de största utmaningarna?

Tunisien har en ung och relativt välutbildad befolkning och intresse för att använda ny teknik som stöd för utvecklingen. I dag ligger Tunisien steget före de andra arabländerna i jämställdhetsarbetet. Tunisien har en stabiliserande roll i Afrika och Mellanöstern, och landet fördömer Rysslands invasion av Ukraina.   

Tunisien bestämmer självständigt om sin utvecklingsinriktning, men det behöver också hjälp från det internationella samfundet för att uppnå sina mål. Landet står inför utmaningar när det handlar om att införa demokrati och rättsstatens principer, tillgodose mänskliga rättigheter, modernisera ekonomin och minska korruptionen. När vi tänker på migration, är Tunisien både ett transitland och ett utvandringsland. Klimatförändringar har lett till ökade värmeböljor och svår torka. 

Hur hjälper Finland Tunisien?

Finlands stöd till Tunisien har långa anor. Finlands första egentliga utvecklingssamarbetsprojekt genomfördes just i Tunisien 1965–1973. Finland medverkade i ett skogsprojekt och var bland annat en av dem som startade en skogsskola nära staden Bizerte. Skolan ger fortfarande undervisning. Till resultat av detta samarbete har Tunisien fått ett stort antal skogsexperter.

Sedan dess har såväl världen som samarbetet mellan Finland och Tunisien genomgått stora förändringar. Finlands stöd till Tunisien, och tunisierna, fortsätter, men samarbetsformerna är nya. Att fungera som en del av Europeiska unionen och det internationella samfundet väger tungt nuförtiden. 

Demokratiutvecklingen har varit en viktig fråga i Tunisien sedan arabvåren. Demo, de finländska riksdagspartiernas samarbetsorganisation, har gjort ett imponerande arbete för att främja den demokratiska utvecklingen i Tunisien genom att ordna utbildning för unga politiker och civilsamhällesaktörer. Detta samarbete sker på lång sikt, det vill säga det fortsätter trots bakslagen för landets politiska utveckling. Genom lokala civilsamhällesorganisationer hjälper Finland unga personer och kvinnor att bli delaktiga i samhället och ekonomin.   

Tunisien är också med i det regionala samarbete som Finland har med Nordafrika och Mellanöstern.

Samarbetet siktar till att avhjälpa de problem som följer av klimatförändringar och miljöns försämrade tillstånd och att stärka kvinnornas roll i beslutsfattandet, fredsprocesserna och på arbetsmarknaden.   Programstödet kanaliseras i regel via FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, Internationella arbetsorganisationen ILO och Internationella organisationen för migration IOM. Anslaget för det regionala programmet uppgår allt som allt till 14 miljoner euro 2021-2024.

I Tunisien görs också på regional nivå arbete för att bekämpa klimatförändringar. Finlands stöd till detta arbete går via Europeiska banken för återuppbyggnad och finansiering.

Hur ser Tunisiens framtid ut?

Det är viktigt att Tunisien inte hamnar bland de länder som har mindre och mindre utrymme för demokratisk utveckling och som inte följer principerna för flerpartidemokrati. Tunisien bör reformera ekonomin på ett sätt som inte bygger på protektionism utan på ökad öppenhet och starkare konkurrenskraft. Landet måste ta till positiva åtgärder för att stoppa kompetensflykten bland unga utbildade personer och ge dem framtidstro i sitt eget land. 

Tunisien har starka partner, såsom Internationella valutafonden IMF och EU med dess medlemsländer, som räcker ut en hand för samarbete. Väldigt stora handels- och investeringsflöden med EU-länderna ger särskilt hopp för tunisierna. EU:s viktigaste värden, demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, tas upp vid diskussionerna. Ett fortsatt och lyckat samarbete beror i hög grad av Tunisiens egna lösningar.

Vad har inspirerat dig mest i Tunisien, och vad skulle vi kunna lära oss av de lokala människorna?

Det som ofta gläder mig är tunisiernas vänlighet och generositet och att de har ett genuint intresse för utlänningar. Människor är villiga att dela med sig till andra även om de inte har så mycket själva. En gång hände det till exempel så att när jag pratade med chauffören under en taxiresa gav hen mig ett Tabouna-bröd.  

Historia och den sköna naturen är starkt närvarande i Tunisien. Trots att det också finns fattigdom, är Tunisien rikt på många anslående Medelhavslandskap och fina arkitektoniska skatter. För dem som är intresserade av språk, kultur och religion ger Tunisien en inblick i den islamiska världen, arabkulturen, Afrika och den fransktalande världen.


 

I denna serie berättar finländska ambassadörer om de senaste nyheterna från länder som är Finlands centrala partner inom utvecklingssamarbetet.

Text: Milma Kettunen