Finland tryggar barnens rättigheter i den digitala världen

Finland tryggar barnens rättigheter i den digitala världen

FN:s barnfond Unicef utarbetar i samarbete med Finland internationella spelregler för användningen och utvecklingen av artificiell intelligens som gäller barn.

Kuvituskuva
Anvisningarna ska hjälpa stater, kommuner och företag så att lösningar som utnyttjar artificiell intelligens fungerar på ett sätt som tryggar barnens bästa. Bild: Unicef

Globalt sett är en tredjedel av Internetanvändarna barn under 18 år. Artificiell intelligens är närvarande i barnens liv på många sätt i form av interaktiva leksaker, videospel och mobilappar.

Den snabba utvecklingen medför hisnande möjligheter för barn, till exempel när det gäller att främja lärande, hälsa och säkerhet. Samtidigt medför den många utmaningar, till exempel kränkningar av privatlivet, ojämlikhet vad gäller digitala kunskaper och frågor om hur de data som samlas in påverkar barnens framtid. Om det är svårt för vuxna att hålla koll på de spår de lämnar i den virtuella världen, är det ännu svårare för barn – och ansvaret bör inte ligga på barnens axlar.

”Så som ofta när det gäller snabba teknisk utveckling är det en utmaning att hänga med i förändringen och säkerställa att artificiell intelligens tjänar oss på ett människoorienterat sätt”, säger utrikesministeriets innovationsambassadör Jarmo Sareva.

”Människan har rätt till sin barndom, som ett speciellt livsskede. Om artificiell intelligens till exempel försämrar förutsättningarna för ett självständigt liv genom att produktifiera barndomen, är det inte rätt utveckling. Barn är mer sårbara än vuxna och därför behövs denna typ av särskilda anvisningar.”

De internationella riktlinjer som nu utarbetas är de första i sitt slag. Syftet är att hjälpa stater, kommuner, företag och andra aktörer som använder och utvecklar artificiell intelligens, att beakta barnens behov och rättigheter. Under beredningen av anvisningarna har också barn och ungdomar fått komma till tals.

Finländare testar anvisningarna

Finland är en naturlig samarbetspartner för Unicef tack vare sitt kunnande och sin erfarenhet. Finland hör till de första länderna som har publicerat en nationell strategi för artificiell intelligens och har också tidigare stött Unicefs innovationsprogram och innovationsfond.

I utvecklingen och testningen av anvisningarna om artificiell intelligens deltar flera finländska användare. Deras erfarenheter hjälper att finslipa anvisningarna.

”Olika typer av aktörer och verksamhetsmiljöer runt om i världen har valts ut för testningen. Till exempel Helsingfors universitetssjukhus hade redan fungerande virtuella program som lämpar sig väl för pilotförsök med dessa anvisningar”, berättar Sareva.

Finländska innovationer som deltar i testningen är dialogroboten Milli som svarar på frågor om barns psykiska hälsa och kan hjälpa en ung person att bedöma hur allvarliga symtomen är och att få hjälp, och mobilappen Chilla som erbjuder övningar, tips och kamratstöd mot stress och spänning. I testningen deltar också programmet Nuora, som utvecklats av Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote och Fujitsu Finland för att föregripa och bekämpa risken för utslagning bland unga och en mobilapp som utvecklats av startupföretaget Someturva för barn, unga och vuxna som utsatts för trakasserier i sociala medier.

Anvisningarna testas förutom i Finland också i Sverige, Storbritannien, Japan, Malta, Chile, Förenta staterna, Rwanda, Nigeria och Sierra Leone. Utifrån användarnas erfarenheter färdigställs anvisningarna och offentliggörs vid en internationell konferens i Helsingfors i slutet av 2021.