Satu Santala blir generaldirektör för Nordiska utvecklingsfonden NDF

Satu Santala, biträdande chef för FN:s internationella jordbruksfond IFAD, har utnämnts till generaldirektör för Nordiska utvecklingsfonden.

Satu Santala
Satu Santala tillträder den nya posten i mars 2024. Sedan 2021 har Santala arbetat som biträdande chef för internationella jordbruksfonden IFAD.

"Att bekämpa klimatförändringar är viktigare än någonsin. Klimatfinansieringen är av avgörande betydelse för att vi ska kunna hitta hållbara lösningar”, säger Satu Santala i utvecklingsfondens pressmeddelande.

Nordiska utvecklingsfonden (Nordic Development Fund, NDF) är ett internationellt finansinstitut som Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island grundade 1989. NDF samordnar klimatrelaterade investeringar i låginkomstländer.

”De nordiska länderna arbetar hårt för att nå de globala klimatmålen, och NDF har en enastående roll i detta. Jag ser fram emot samarbetet med NDF:s medlemsländer och partner. Målet är att hjälpa bräckliga länder med att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringarna”, säger Santala.

Santala övergår till Nordiska utvecklingsfonden från internationella jordbruksfonden IFAD. Hon har också arbetat länge vid utrikesministeriet. Innan hon utnämndes till biträdande chef för FN-organisationen arbetade hon fem år som avdelningschef vid utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning.

Läs mer

Meddelande, Nordiska utvecklingsfonden

Nordic Development Fund(Länk till en annan webbplats.)