Hur påverkar EU-direktivet om företagsansvar utvecklingsländerna?

Den 27 mars kommer utrikesministeriet att publicera två utredningar som redogör för vad det nya EU-direktivet om företagsansvar kommer att innebära för utvecklingsländerna och ländernas företag och handel.

Enligt direktivet, om det blir verklighet, ska stora EU-företag och små företag inom vissa riskbranscher identifiera, lindra och stoppa de skadliga konsekvenser som deras egen verksamhet och deras affärspartners verksamhet har för människor och miljön.

Handelshögskolan Hanken och Vasa universitet har lett konsortier som gjort fallstudier om Etiopien, Tanzania och Demokratiska republiken Kongo. Med hjälp av fallstudierna har forskare undersökt hur regleringen kommer att påverka särskilt de minst utvecklade ländernas ekonomi, hurdana flaskhalsar regleringen kan skapa när det gäller att delta i EU:s värdekedjor och hur Finland ska kunna hjälpa de minst utvecklade länderna att uppnå regleringens mål.

Utrikesministeriet hoppas med hjälp av utredningarna kunna tillföra utvecklingsländernas perspektiv till regleringen om företagsansvar för att regleringens mål - respekt för de mänskliga rättigheterna och miljöskydd - ska kunna uppnås.

Inbjudan till presentationen av utredningsresultaten

Välkommen till presentationen måndagen den 27 mars 2023. Ytterligare information och ett mer detaljerat program, se inbjudan (på engelska) (pdf, 170kb).

Anmäl dig(Länk till en annan webbplats.) senast den 22 mars 2023. Presentationen sker på engelska.