Utvecklingspolitik för journalister – sök nu till Utvecklingsakademin 2024

Utrikesministeriet ordnar i januari-februari 2024 en kurs i utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete för journalister. Kursen fokuserar särskilt på handel och utveckling. I kursprogrammet ingår en resa till Zambia. Ansökningstiden börjar den 10 och löper ut den 24 november 2023.

Utvecklingsakademins idé är att fördjupa deltagarnas kunskaper om globala utvecklingsfrågor och om Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Temat för utvecklingsakademin 2024 är hållbar handel och utveckling, i synnerhet utvecklingssamarbetsländernas ekonomiska utveckling och samhällsutveckling och åtgärderna för att länderna ska klara sig utan hjälp utifrån.

Programmet består av två seminariedagar i Helsingfors och en resa till Zambia på cirka en vecka. Under resan får deltagarna fördjupa sig i Zambias aktuella utvecklingsfrågor och ekonomiska utsikter. På grund av de kritiska mineralerna och gruvdriften är Zambia föremål för geopolitisk konkurrens och investeringsplaner. Det planeras också ett besök i gruvområdet i nordvästprovinsen.    

De preliminära seminariedagarna är den 15 januari och den 2 februari. Resans planerade tidpunkt är den 3–10/11 februari 2024. Tidsplanen och programmet preciseras i december.     

Till programmet väljs 6–8 journalister från olika medier. Urvalet görs av utrikesministeriets kommunikationsavdelning och sökandena meddelas om urvalet senast i mitten av december. 

De som väljs till kursen förväntas delta i hela programmet ha goda kunskaper i finska och engelska.  

Sök till kursen och fyll i ansökan(Länk till en annan webbplats.) senast den 24 november 2023 kl. 16.Du kan svara på blankettens frågor också på svenska eller engelska.

Anvisningar för ansökan till Utvecklingsakademin: Länk till anvisningar

Mer information ger Milma Kettunen, informatör, tfn 050 406 5533, fornamn.efternamn@gov.fi