Tidningen Kauppapolitiikka 90 år: Nato öppnar dörrar

Temat för tidningen Kauppapolitiikka i december är Nato, de möjligheter den ger och den nya era som Finland nu gått in i.

Natomedlemskapet har antagits gagna den finländska industrin. Möjligheterna är fler, men inga snabbvinster är att vänta. Samtidigt rustar världen upp i en allt snabbare takt.

I december firar vi också den 90-åriga tidningen. Under den tid som tidningen har kommit ut har många saker förändrats, men utrikeshandeln har inte förlorat sin betydelse. När ministeriet i tidningens tidiga dagar började ge ut Ekonomiska meddelanden var exporten av 25 miljoner ägg till Storbritannien en stor nyhet. 

 

I tidningens personporträtt intervjuas utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio som berättar om insatserna för att söka nya exportområden för finländska företag. Därtill berättar vi mer ingående om statliga stöd och hur vissa av dem rentav kan ha negativa effekter för ekonomin.

Läs också hur den snabba utvecklingen av artificiell intelligens har skapat såväl stora möjligheter som olika hot och hurdan reglering det behövs. I den nya tidningen berättar vi också om hur man avhjälper miljöskador och skriver om ett möjlighetsfönster som står öppet för finländska företag på den nederländska marknaden.

Läs artiklarna på webben

Dessa och de andra artiklarna hittar du redan på tidningens webbplats(Länk till en annan webbplats.). Du hittar också Kauppapolitiikka i sociala medier: