Innovativ mobilekonomi söker finländska handelspartner

Innovativ mobilekonomi söker finländska handelspartner

Nu vill alla länder ha del i de kommersiella möjligheter som Afrika erbjuder. Mellan Finland och Kenya pågår redan samarbete.

Kenya är Östafrikas största och mest utvecklade ekonomi. Landets medelklass växer snabbt och Nairobi har under de senaste åren stärkt sin ställning som regionens kommersiella centrum. Den växande regionala handeln i Östafrika och den allt bättre infrastrukturen stöder Kenyas lovande tillväxt. Finländska företags kompetens och teknik kompletterar väl just de områden där Kenya vill utveckla sin ekonomi.

En kenyansk delegation med företrädare för 25 företag kartlade sina möjligheter att öka handeln länderna emellan under ett Finlandsbesök nyligen. Finlands långvariga utvecklingssamarbete med Kenya stöder utvecklandet av handeln.

Carole Kariuki leder en takorganisation för 500 000 företag.
 

 

Kaffe till Finland, hälsoteknik till Kenya

När kenyanerna besökte Finland intresserade dig sig främst för hälsotekniska produkter, energisektorn och IT.

”Inom dessa områden ser jag fina samarbetsmöjligheter. Finland och Kenya vill båda fördjupa sina handelsrelationer, och de finländska företagen har goda förutsättningar att komma in på den kenyanska marknaden”, bedömer Carole Kariuki, som leder den privata sektorns takorganisation KEPSA.

”Inte förrän jag kom till Finland fick jag höra att finländarna hör till de främsta kaffedrickarna i världen. Kenya producerar världens bästa kaffe och det vill vi gärna exportera till Finland. Rejäl handel-rosorna som säljs i Finland kommer från Kenya, men via Holland. Vi hoppas kunna exportera rosorna direkt till Finland, utan mellanhänder.”

Enligt Kariuki är företagandet starkt rotat bland kenyanerna och av småföretagarna är åtminstone hälften kvinnor.

”Som kvinna är det inte alltid lätt att klara sig i det kenyanska affärslivet, men saker håller på att förändras till det bättre. För kvinnor är det åtminstone lättare att avancera inom affärslivet än inom politiken”, skrattar Carole Kariuki.

Kenya är känt för sin livliga startup- och innovationskultur. Landet är ett av Afrikas mest utvecklade på IT-området. Kenya är en föregångare när det gäller mobilbetalning och kenyanerna övergick till det mobila betalsystemet M-Pesa direkt från kontanter. Man söker lösningar på problem genom innovation.

Den ekonomiska tillväxten i Östafrika skapar förutsättningar för investeringar, men strukturella och logistiska problem orsakar fortfarande hinder för ekonomins utveckling. Transportkostnaderna är upp till 60–70 procent högre i Östafrika än i EU. Finland stöder organisationen TMEA:s (Trade Mark East Africa) verksamhet för att underlätta den regionala handeln.

”Trade Mark East-Africa främjar också handel i konfliktområden”, berättar vd Frank Matsaert.

Information i mobilen hjälper de fattigaste

”I Kenya är mobiltelefoner så allmänna att också många av de fattigaste kenyanerna har en telefon. Vi har utvecklat informationstjänsten Ishamba som ger småbrukare den information de behöver om vädret, marknaden och odlingsmetoder till mobilen. På det sättet når jordbrukarnas varor marknaden i rätt tid och hjälper dem att öka sina inkomster”, förklarar Frank Matsaert som är vd för TMEA.

”Utvecklandet av hamnen i Mombasa har också fortsatt så att allt större fartyg kan ta sig in i hamnen. Handeln i gränsregionen med Tanzania, Rwanda och Uganda har också utvecklats.

Konflikter är enligt Matsaert det största regionala handelshindret i Afrika.

”TMEA arbetar också i konfliktområden. Vi försöker bygga upp trygga marknadsområden, särskilt för kvinnor, som bedriver mycket handel i gränsregionerna. Arbetet har också inletts vid gränsen mot Somalia, där handeln är livlig. I norra Uganda försöker vi involvera flyktingarna i den regionala handeln.”

Trade Mark East Africa (TMEA) utvecklar den regionala handeln i Östafrika, motarbetar handelshinder och förbättrar produkternas konkurrenskraft. TMEA arbetar också med att förbättra regionens logistik, bland annat genom att utveckla hamnar och gränsområden. Finland stöder programmet med 9,8 miljoner euro under åren 2017–2020.

KEPSA (Kenya Private Sector Alliance) är takorganisation för den kenyanska privata sektorn och har mer än 500 000 företag som medlemmar. Finlands ambassad i Nairobi bedriver ett nära samarbete med organisationen.

Outi Einola-Head

Skribenten arbetar vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning