Pirjo Tulokas utnämnd till administrationsdirektör

Pirjo Tulokas utnämnd till administrationsdirektör

Vid sitt sammanträde den 30 januari beslutade statsrådet att utse en ny administrationsdirektör vid utrikesministeriet.

Statsrådet utnämnde utrikesrådet Pirjo Tulokas till administrationsdirektör för perioden 1.2.2020–31.8.2024.

Tulokas har varit personaldirektör sedan 2016. Hon var chef för generalkonsulatet i S:t Petersburg 2012–2016 och från 2009 var hon generalkonsulatets ställföreträdande beskickningschef. Hon har även tjänstgjort vid beskickningarna i London, Bryssel, Vilnius och Petrozavodsk. Åren 2003–2007 skötte Tulokas säkerhetspolitiska frågor i anslutning till Nato och Östersjön vid ministeriets politiska avdelning.

Tulokas är filosofie magister. Hon har arbetat vid utrikesministeriet sedan 1994.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, ambassadråd, tfn 029 5351 449