EU:s nya sanktionssystem främjar de mänskliga rättigheterna som en del av EU:s utrikespolitik

EU:s nya sanktionssystem främjar de mänskliga rättigheterna som en del av EU:s utrikespolitik

Inför den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december godkände EU:s utrikesministrar ett nytt sanktionssystem som gör det möjligt att införa sanktioner mot enskilda personer och organisationer som gjort sig skyldiga till kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna. Det nya systemet är globalt och kompletterar existerande sanktionsregimer, som oftast gäller enskilda länder. Sanktionssystemet stärker EU:s utrikespolitiska inflytande. Finland har understött EU:s initiativ från början.

Utifrån det nya systemet kan sanktioner införas mot personer och organisationer som gjort sig skyldiga till bland annat folkmord, brott mot mänskligheten, tortyr eller illegala avrättningar. Såväl statliga myndigheter som icke-statliga organisationer omfattas av det nya sanktionssystemet.

”Jag ser godkännandet av det nya systemet som en positiv utveckling och ett välkommet tillägg till EU:s insatser för de mänskliga rättigheterna. Den som gjort sig skyldig till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna ska alltid i första hand ställas till straffrättsligt ansvar för sina gärningar. Sanktioner kan emellertid också fungera om staten av någon orsak inte ingriper”, sade utrikesminister Pekka Haavisto efter ministermötet.

 

Det globala EU-systemet för människorättsliga sanktioner trädde i kraft den 8 december.