Nyheter om coronaläget i Italien

Nyheter om coronaläget i Italien

Undantagstillståndet har förlängts tills den 31.12.21. Resenärer från EU- och Schengen länder bör uppvisa ett vaccineringsbevis, då det gått minst 14 dygn från den sista vaccineringen eller ett läkarbevis på att resenären redan insjuknat och tillfrisknat från coronaviruset. Som alternativ går det att visa upp ett negativt coronatest resultat som utförts inom 48h innan avresan.

Restriktioner från Finland till Italien

Resenärer från EU- och Schengen länder bör uppvisa ett vaccineringsbevis, då det gått minst 14 dygn från den sista vaccineringen eller ett läkarbevis på att resenären redan insjuknat och tillfrisknat från coronaviruset. Som alternativ går det att visa upp ett negativt coronatest resultat som utförts inom 48h innan avresan.

Alla resenärer bör fylla i en elektronisk EU Passenger Locator Form https://app.euplf.eu/#/(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.) Ifall man inte har att uppvisa ett negativt testresultat bör man håll sig i autoisolering i 10 dagar, varefter man gör ett test. Flygbolagen kan ha egna restriktioner.

Det är inte längre obligatoriskt att använda munskydd utomhus i hela Italien men man bör ha med sig munskyddet när man rör på sig.

Den Italienska regeringen samt regionerna kan bestämma om nya restriktioner med kort varsel. Resenärer uppmanas följa lokalmyndigheternas anvisningar.

Begränsningar gällande resor från Italien till Finland 

Reserestriktionerna från Italien till Finland ändras från och med den 26.7.2021.  Resenärerna bör ha ett vaccineringsbevis eller bevis på att de haft och tillfrisknat från covid19 viruset inom de senaste 6 mån. Beviset bör vara på finska-, svenska-, eller engelska. I annat fall duger en officiell översättning. EU:s digitaliska covid-bevis duger också. Minderåriga barn får resa med sina föräldrar men deras hälsosäkerhetsåtgärder bestäms enligt de rådande bestämmelserna.

Ifall resenären inte kan uppvisa ovannämnda bevis, bör dessa uppvisa ett negativt testresultat eller bevis på 1 vaccineringsdos. Dessutom bör dessa låta sig testas inom 3-5 dagar i Finland.

Det rekommenderas  att resenärerna skriver in sig på www.finentry.fi(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.) service sidan på nätet innan man kommer in i landet. 

Märk väl,  att olika flygbolag kan ha egna tilläggsrestriktioner som bör kontrolleras själv från flygbolaget innan man reser. 

Mera information: Finnair.Länk till en annan webbplats.(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Gränsbevakningsväsendet bestämmer i sista hand om vem som får komma in i landet.

Mer info www.raja.fi(Länk till en annan webbplats.)

En finsk medborgare har alltid rätt att komma till Finland och alla har rätt att lämna Finland, ifall det inte finns en laglig grund för att hindra det. Regeringen rekommenderar att undvika onödigt resande utomlands.

Artikeln modifierats den 14.9.21, den ursprungliga artikeln publicerades den 8.3.2020.

 Frågor och svar om coronaviruset och resande.(Länk till en annan webbplats.)

 

Inresa till Italien och rörlighetsbegränsingar 

Resenärer från EU- och Schengen länder bör uppvisa ett ett vaccineringsbevis, då det gått minst 14 dygn från den sista vaccineringen eller ett läkarintyg på att resenären redan insjuknat och tillfrisknat från coronaviruset. Som alternativ går det att visa upp negativt coronatest resultat som utförts inom 48h innan avresan.

Om man inte kan uppvisa ett negativt testresultat bör man ställa sig i karantän för 10 dygn, följt av ett koronatest.  Alla resenärer bör dessutom anmäla sig till de lokala hälsovårdsmyndigheterna. Barn under 6-års ålder behöver inte uppvisa ett negativt testresultat. Dessutom bör man anmäla sig till de lokala hälsovårdsmyndigheterna. Numeri verdi regionali.(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Märk att flygbolagen kan ha egna krav gällande corona testning.

Alla resenärer bör  fylla i en elektronisk EU Passenger Locator Form https://app.euplf.eu/#/(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Om regler för inresa samt undantagssituationer kan man läsa om från Italiens utrikesministeriums hemsida.(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Det kan finnas skillander regioner emellan, t ex för att komma in till Apulien.(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.) bör man registrera sig i förväg. 

Utegångsförbudet iakttas inte längre i hela landet .

EU:s koronabevis (EU digital Covid certificate/Digital green certificate) krävs från och med den 6.8 på restauranger (om man sitter till bords inomhus). Det krävs dessutom för evenemang, museum, utställningar och kongressutrymmen samt simhallar och badinrättningar. Märk väl att Green Pass krävs också på Italienska flygfält, för att komma in på området efter säkerhetskontrollen. Regeln gäller även barn över 12 år gamla. Barn under 12 år kan visa upp ett negativt testresultat eller ett läkarintyg över att de redan haft coronavirus sjukdomen.

Det är inte längre obligatoriskt att använda munskydd utomhus i Italien. Man bör dock ha med sig ett munskydd hela tiden och på allmänna slutna platser bör man alltid ha munskydd. Barn under 6 år samt personer med handikapp behöver inte använda munskydd. Det kan vara obligatorisk att använda munskydd på vissa områden. Man bör därför alltid kontrollera restriktionerna skilt för det område man besöker. Den Italienska regeringen samt regionerna kan bestämma om nya restriktioner med kort varsel.

​​​​​​​Restriktioner och andra råd

Italien är indelat i tre riskzoner: vit- gul - orange - röd där var och en av dem innehåller ytterligare lokala restriktioner förutom de ovannämnda nationella restriktionerna. Man kan läsa om lokala restriktioner i de olika zonerna på regeringens hemsida.(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.) Att resa regioner emellan är delvis ännu begränsat beroende på områdets risk klassifiering. Klassificeringen och restriktionerna gällande riskzonerna kan förändras snabbt. 

Man bör konsultera restriktionerna för varje enskild region direkt från lokalmyndigheternas nyhetsbrev eller web sidor.

Positivt testresultat för Covid19 i Italien

Ifall du misstänker smitta, kontakta närmaste allmänläkare eller jourerande läkare och beskriv dina symptom. De ger dig råd. På Italiens hälsoministeriums sidor hittar du dessutom jourerande coronatelefonnumren: Numeri verdi regionali(Länk till en annan webbplats.)

Kontakta dessutom ditt försäkringsbolag och ditt flygbolag för att flytta på ditt returflyg.

Länk till artikeln ”Iakta särskild försiktighet” https://um.fi/aktuellt/artikeln/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/matkustussuosituksiin-muutoksia-noudata-erityist%25C3%25A4-varovaisuutta-matkustettaessa-eu-ja-schengen-alueelle 

De Italienska myndigheternas info sidor. Mer info på engelska på utrikesministeriets sidor (Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)samt enkäten Viaggaresicuri här..(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.) Coronavirusinformation får man av det italienska hälsoministeriet, ring 1500.

Det allmänna nödnumret är 112.

Ambassaden öppettider :

Finlands ambassads telefonservice i Rom (+39) 06 852 231 och Milanos kontor (+39 02 250 61474) är öppen måndag till fredag från 9 till 12. Under övriga tider kan ni skicka e-post consulate.roo@formin.fi (konsulära frågor) eller sanomat.roo@formin.fi (andra ärenden).

Konsulatets kundtjänst är öppen under begränsade tider. Möten I Rom och Milano:

Elektroniskt bokningssystem(Länk till en annan webbplats.)

Utanför tjänstetid och endast i nödsituationer kan ni kontakta utrikesministeriets jourtjänst: päivystys.um@formin.fi eller tel. +358 9 160 55555.

 

​​​​​​Mer information:

Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat uppdaterad information om coronaLänk till en annan webbplats.(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.).Länk till en annan webbplats.(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Gränsbevakningsväsendet: Info om gränstrafiken(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)


Resemeddelande för Italien(Länk till en annan webbplats.)

Finlands ambassad i Rom på Facebook

https://twitter.com/FinlandinItaly

Frågor och svar om resor och coronaviruset på utrikesministeriets hemsida(Länk till en annan webbplats.)

Nyheter om coronavirus på utrikesministeriets hemsida(Länk till en annan webbplats.)