Nyheter om coronaläget i Indonesien och Östtimor

Nyheter om coronaläget i Indonesien och Östtimor

Nationellt nödläge är fortfarande giltig i Indonesien liksom i Östtimor. Utlänningar beviljas inte inresa till någotdera landet, förutom några undantagsgrupper. Begränsningarna i rörelsefriheten varierar enligt region. Beskickningen uppdaterar informationen om coronaläget på sin Facebooksida.

Uppdaterad 15.9.2021

 

Indonesien

Inresebestämmelser

Indonesien fortsätter att begränsa utlänningars inresa till landet tills vidare, begränsningarna granskas varannan vecka. Enligt de indonesiska myndigheterna kommer undantagsvis personer med KITAS/KITAP eller diplomatisk uppehållstillstånd till Indonesien, (eller personer som beviljats specialtillstånd). 

Särskilda grupper som har rätt till inresa ska vid ankomsten till Indonesien ha ett hälsointyg som utfärdats högst 3 dagar (3x24 timmar tidigare och som visar ett negativt PCR-testresultat och ett intyg över att du har fått en komplett vaccinationsserie. Dessutom ska dessa personer stanna vid ankomsten till en 8 x 24 timmar karantän på de hotell som den indonesiska regeringen har listat. Vid ankomsten till landet ska ett nytt PCR-test utföras, och PCR-testet ska också utföras den sjunde dagen i hotellkarantänen. Efter hotellkarantänen ges råd om att stanna i 14 dygn i karantän i hemmet. Om personen får ett positivt testresultat hänvisas personen till vård på sjukhuset eller andra karantänhotellet, beroende om person har coronvirus symtom. För dem som kommer från Indien är karantänskravet tills vidare 14 x 24 timmar.

Indonesiens myndigheter har infört restriktioner i inresor på grund av coronapandemin. Det är förbjudet för alla utländska medborgare att komma till Indonesien eller att resa genom Indonesien, med följande undantag:

 • Utländska medborgare som har temporärt uppehållstillstånd (KITAS) eller permanent uppehållstillstånd (KITAP)
 • Utländska medborgare som har diplomat- eller arbetsvisum
 • Innehavare av diplomatiskt arbets- eller uppehållstillstånd
 • Personer som arbetar med medicinskt eller humanitärt bistånd eller mathjälp
 • Flyg-, sjö- eller landsvägstrafikpersonal
 • Utländska medborgare som arbetar med strategiska indonesiska projekt
 • familjeåterförening
 • annat arbete, revision av företag

För dessa grupper gäller följande inresekrav:

 • Ett hälsointyg på engelska där det framkommer ett negativt resultat av ett covid-19-PCR-test som inte är äldre än 3 x 24 timmar. Om resenärens dokument är bristfälliga eller hen har sjukdomssymptom ger lokalmyndigheterna direktiv om åtgärder.
 • Ett intyg över att du har fått en komplett vaccinationsserie.
 • Ankommande utan symtom förutsätts tillbringa åtta (8) dagars karantän på ett hotell.

För närvarande är visumfriheten indragen för alla som den tidigare omfattade. Alla som tänker åka till Indonesien ska ansöka om visum av en indonesisk beskickning i enlighet med syftet för resan. När man ansöker om visum ska man visa upp ett hälsointyg som utgångslandets hälsovårdsmyndigheter har utfärdat, som har ett negativt resultat av PCR-testet och ett intyg över att du har fått en komplett vaccinationsserie. 

Mer information: https://www.imigrasi.go.id/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad. Under coronapandemin kan inresebestämmelser ändras fort.

Mer information:

Rörelsefrihet

Restriktionerna i socialt umgänge på grund av coronapandemin varierar regionvis och kan förändras med kort varsel.

Indonesiens regering har förordnat att införa nya begränsningar (PPKM Darurat) för att hantera coronasituationen på öarna Jaava och Bali och i 15 andra regioner.

Begränsningarna gäller 3.7. - 20.9. Begränsningarna ses över varannan vecka. Dessutom fattade regeringen beslut om nya begränsningar i anslutning till internationella resor, som gäller tills vidare fr.o.m. 6.7.

I och med restriktionerna är de mest nödvändiga tjänsterna tillgängliga. Verksamheten i skolor, arbetsplatser, restauranger, sevärdheter, köpcentrum, religiösa, sociala och kulturella sammankomster och kollektivtrafiken har dock begränsats. 

Matbutikerna får hålla öppet med en kapacitet på 50% fram till kl. 21.00. Man kan komma in i flera köpcentra genom applikationen PeduliLindungi, där uppgifterna om hela vaccinationsserien ska registreras. Restauranger och kaféer utomhus samt i köpcentra kan vara öppna med en kapacitet på 50%.

Enligt ambassadens uppgifter krävs det av personer som reser i inrikes (flygplan, tåg, buss, färja, privat bil), från Java eller till Java och från Bali eller till Bali behöver minst en mottagen vaccindos som ska intygas med ett vaccinationskort samt ett negativt PCR- eller antigentest (2 x 24 timmar före resan, beroende på färdsätt). Resenären ska fylla i uppgifterna i E-HAC-hälsosapplikationen.

Enligt vad ambassaden erfar trafikerar flera flygbolag landets inrikestrafik.

Flygbolag kan ha särskilda kräv för att få flyga och kräven ska granskas omsorgsfullt direkt av flygbolaget. Enligt ambassadens uppgifter finns det tills vidare ett begränsat antal internationella flygningar endast från Jakarta. 

Kontakta ditt flygbolag för att få uppdaterad information och ta reda på vilka dokument som krävs för att få flyga. Om du reser inrikes på annat sätt än med flyg bör du av lokalmyndigheterna ta reda på vilka dokument du eventuellt kan behöva. Läget kan förändras snabbt. Ta god tid på dig för transporter. 

Mer information:

Hälsovård

Regeringen förutsätter att alla använder munskydd på allmänna platser, personer som rör sig utanför hemmet utan en munskydd kan få böter åtminstone i Jakarta och Bali. Febermätning kan genomföras på allmänna platser och flygplatser.

Sjukhusen och vården i Indonesien håller inte europeisk standard. Under coronapandemin har hälsovårdens kapacitet belastats tungt.

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset ska du först kontakta läkare per telefon och sedan följa anvisningarna (som till exempel kan handla om självisolering eller test på sjukhus).

Indonesiska hälsovårdsministeriets coronahotline: 021 521 0411 eller 081 212 123 119 (riktnummer +62).

Mer information:

Bra att veta

Än så länge har utlänningar inte råkat ut för hotfullt beteende eller diskriminering i Indonesien, bortsett från några enstaka fall.

Coronavacciner

Den indonesiska regeringen utfärdar coronavacciner i grupper enligt en viss ordning. En utlänning som är bosatt i Indonesien kan ha möjlighet att få ett coronavaccin i Indonesien. Det är bra att notera att tillgången till vaccin och vaccinationstakten varierar på olika håll i landet


Det lönar sig att kontakta den lokala vårdgivaren och direkt fråga de lokala myndigheterna om vaccinationsordningen och om de egna förutsättningarna för att få vaccinet.

Om coronavaccineringar som ges i Finland kan du läsa på Institutet för hälsa och välfärds webbplats(Länk till en annan webbplats.)


Om du inte har någon hemkommun i Finland och vill fråga om coronavaccinering, kan du kontakta den kommun där du vistas.

 

Östtimor

Inresebestämmelser 

Östtimors regering har beslutat att tillfälligt stänga sina flygplatser, hamnar och landgränser till och med den 1 juli 2021 på grund av ökade coronainfektioner, med följande undantag av utländska medborgares transit:  diplomater, personal vid internationella organisationer, personal vid bilaterala samarbetsorgan, personal inom oljesektorn, personer som deltar i medicinsk evakuering samt utländska leverantörer.

Alla som ankommer måste ha ett negativt resultat av ett covid-19-test som  och tillbringa minst 14 dygn i karantän antingen vid en statlig inrättning eller i egen inkvartering med samtycke av hälsovårdsministeriet. De som fått en fullständig vaccinationsserie behöver inte hållas i karantän, vaccinintyget ska visas upp.

De som uppvisar symtom på COVID-19 sjukdom, såsom feber över 37,5 °C, hosta och/eller andningssvårigheter, ska hänvisas till ett covid-19 test. De som har ett positivt testresultat isoleras.

På dem som lämnar landet undersöks hälsotillståndet, bland annat med febermätning, och personer som har symptom typiska för covid-19 skickas till vidare undersökningar.

Beviljade visa/inresetillstånd är giltiga under hela nödläget, oberoende av deras ursprungliga slutdatum.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad. Under coronapandemin kan inresebestämmelser ändras fort.

Rörelsefrihet

I Östtimor är hälsovårdstjänsterna mycket begränsade. Det är möjligt att de blir överbelastade på grund av coronapandemin. Resenärer bör ha täckande reseförsäkring som bland annat täcker evakuering av sjukdomsskäl.

Hälsovårdsministeriet har lanserat en hotline för coronafrågor (119) och en whatsapp-tjänst Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)(Länk till en annan webbplats.)(på tetum och engelska).

Bra att veta

Finland har ingen beskickning i Östtimor och det är ambassaden i Jakarta som tar hand om ärenden som berör Östtimor. I nödfall kan finländare också vända sig till Portugals ambassad(Länk till en annan webbplats.) som är belägen i Dili.

Mer information:

 

Beskickningens kundbetjäning

Ambassaden önskar att du i första hand kontaktar oss per e-post. 

Vi tar emot uppehållstillståndsansökningar för:

Begäran för tidsbeställning per e-post till sanomat.jak@formin.fi. 

Tillsvidare ambassaden tar emot visumansökningar med vissa begränsningar (t.ex. på basis av ett etablerat parförhållande, maka/make till finsk medborgare eller på basen av övriga grundade orsaker till inresa så som t.ex. en begravning). Schengenvisum beviljas endast för kortvariga besök. Grunderna för beviljande av visum har inte ändrats.

Passärenden betjänas enbart med tidsbeställning. Finländska medborgare i nöd, eller personer fast bosatta i Finland, betjänas i enlighet med lagen om konsulära tjänster. Beställ i första hand tid per e-post: sanomat.jak@formin.fi. I byggnaden där ambassaden är belägen mäts alla besökares kroppstemperatur.

I uppehållstillståndsärenden kan du också vända dig till migrationsverket(Länk till en annan webbplats.).

 

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer samt dem som redan befinner sig i landet att göra en reseanmälanLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)(Länk till en annan webbplats.).

Om du redan har gjort en reseanmälan men din vistelse förlängs ska du rätta till hemresedatumet i din anmälan. Då vet vi att du ännu befinner dig i landet och kan kommunicera med dig, bland annat skicka dig information. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du ändra din anmälan själv. Om du inte har registrerat dig gör du en ny reseanmälan.

Om du lämnade hemresedatumet i din anmälan öppet, eller om du reser hem till Finland tidigare än beräknat bör du ta bort din anmälan. Det kan du göra själv om du har registrerat dig, annars kan du skicka mail till kpa-10@formin.fi och be att få det gjort. Vänligen notera att tjänsten för förändring och radering av reseanmälningar tidvis är överbelastad.