Ungdomen utmanar Norden –Utrikesministeriets arbetsgrupp för unga diskuterar framtiden för det nordiska samarbetet år 2012

Ungdomen utmanar Norden –Utrikesministeriets arbetsgrupp för unga diskuterar framtiden för det nordiska samarbetet år 2012

Ungdomen utmanar Norden –Utrikesministeriets arbetsgrupp för unga diskuterar framtiden för det nordiska samarbetet år 2012 (PDF, 243 kB)

Nordiska samarbetsministern Alexander Stubb har tillsatt en arbetsgrupp på 25 unga personer från olika delar av Finland och med olika bakgrund. Arbetsgruppen har sedan 16.4.2012 begrundat nuläget och framtiden för det nordiska samarbetet och dess värde samt ungdomens erfarenheter av hur det nordiska samarbetet fungerar, hur det syns och hur målsättningen uppnåtts. Arbetsgruppen har sammanträtt tre gånger (16.4., 15.5. och 31.8.-1.9.) och i huvudsak hanterat utmaningen med hjälp av Internet. Arbetsgruppen överlåter sitt betänkande till minister Stubb i oktober.