Finland stöder atomenergiorganet IAEA:s insatser för att effektivisera coronavirustestningen globalt

Finland stöder atomenergiorganet IAEA:s insatser för att effektivisera coronavirustestningen globalt

Med Finlands stöd levererar Internationella atomenergiorganet IAEA testutrustning för att upptäcka coronaviruset till de medlemsstater som ber om stöd. För att stoppa coronapandemin behövs storskalig testning i hela världen. IAEA:s stöd hjälper att öka testningskapaciteten i de länder som är i störst behov av stöd.

IAEA har redan levererat testutrustning till tiotals länder och arbetet fortsätter. IAEA:s stöd gör det möjligt för laboratorier runt om i världen att utnyttja snabba och exakta testningsmetoder som grundar sig på kärnteknologi. Nödhjälpen är en del av IAEA:s respons på 120 medlemsstaters vädjan om hjälp för att avvärja coronaviruspandemin.

Finland stöder hjälpinsatsen med 200 000 euro i frivillig finansiering.

”IAEA har under de senaste åren satsat på verksamhet i utvecklingsländer. Organisationen kan utnyttja sin expertis och sina nätverk för kampen mot coronaviruset. Pandemin rör varenda människa på jorden. Finland stöder IAEA:s viktiga initiativ att öka testningskapaciteten i synnerhet i länder som just nu inte har den tekniska kapaciteten eller resurser för testning”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Tiotals laboratorier i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och Karibien får diagnostiseringsverktyg och laboratorieutrustning för att effektivisera sin nationella coronatestning.

Utrustningen och utbildningen som IAEA ger hjälper länderna att använda den teknik som kallas realtid-RT-PCR. Det är just nu den känsligaste metoden att upptäcka coronaviruset.

Stödet är en del av IAEA:s program för tekniskt samarbete som främjar fredligt utnyttjande av kärnteknologi i till exempel hälsovården eller jordbruket. IAEA har tidigare bland annat understött sina medlemsländer i arbetet mot ebola- och zikavirusepidemier i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Finland har länge finansierat programmet för tekniskt samarbete.

Ytterligare information: Leena Pylvänäinen, enhetschef, enheten för vapenkontroll, tfn +358 50 465 0934

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.