Finland har anslutit sig till den kärngrupp som arbetar för att ställa den ryska statsledningen till svars för anfallskriget i Ukraina

Den 2 februari anslöt sig Finland till den kärngrupp som stöder Ukraina och arbetar för att se till att det straffrättsliga ansvaret för aggressionsbrottet mot Ukraina realiseras. I gruppen ingår förutom Ukraina och Finland 19 stater och den europeiska utrikestjänsten.

Rysslands invasion av Ukraina är en allvarlig kränkning av förbudet i FN-stadgan mot användning av maktmedel. FN:s generalförsamling har fördömt Rysslands anfallskrig mot Ukraina och krävt att Ryssland ska upphöra med all militär verksamhet och dra tillbaka sina trupper från Ukraina.

Att stödja och stärka den regelbaserade internationella ordningen hör till Finlands utrikespolitiska prioriteringar. Rysslands invasion av Ukraina strider otvetydigt mot FN-stadgan, vilket har framhävt vikten av att försvara folkrätten.

Krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, folkmord och aggressionsbrott hör till de allra allvarligaste internationella brotten. De berör hela det internationella samfundet och hotar den internationella freden och säkerheten.  De krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begås i Ukraina behandlas såväl i Ukraina som internationellt. Finland stöder både Internationella brottmålsdomstolens och de ukrainska myndigheternas arbete.

”Det straffrättsliga ansvaret för Rysslands illegala anfallskrig och dess konsekvenser kan inte realiseras fullt ut om inte aggressionsbrottet behandlas. Finland vill stödja Ukraina i att finna de effektivaste metoderna för att ställa dem som gjort dig skyldiga till aggressionsbrottet till svars”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Brottsrubriceringen aggressionsbrott förutsätter en angreppshandling som tydligt strider mot FN-stadgan. Endast en person som de facto kan besluta om en stats politiska och militära handlingar eller leda dem kan göra sig skyldig till aggressionsbrott.

Finland har en etablerad syn på aggressionsbrottet som ett av de allvarligaste internationella brotten och är en av de 44 stater som ratificerat ändringen av Romstadgan som gäller aggressionsbrottet.

Ytterligare information

  • Juha Rainne, enhetschef, enheten för folkrätt, +358 295 350 639
  • Elina Lemmetty, ambassadråd, enheten för folkrätt, +358 295 350 198
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen förnamn.efternamn@formin.fi