Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor besöker Finland

Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor besöker Finland

Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg besöker Finland den 19 november.

Under sitt besök träffar minister Anna Hallberg utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. Ministrarna ska diskutera aktuella handelspolitiska frågor, i synnerhet situationen i Världshandelsorganisationen WTO och handelsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna. Ministrarna kommer också att utbyta tankar om klimatåtgärdernas handelsdimension och offentlig upphandling.

”När det gäller synen EU:s handelspolitik och dess mål ligger Sverige och Finland mycket nära varandra. Därför är det viktigt att vi med jämna mellanrum utbyter tankar om hur vi inom ramen för EU bäst kan främja de frågor som är viktiga för oss i frihandelsförhandlingarna”, konstaterar minister Skinnari. 

Minister Hallberg kommer också att träffa ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist för att diskutera aktuella frågor inom det nordiska samarbetet.

”En ny vision för det nordiska samarbetet godkändes i somras. Det är en fräsch och modern vision som för Norden framåt. Hur vi implementerar visionen både på nordisk och nationell nivå är avgörande för hur vi lyckas i att fördjupa den nordiska integrationen. Därför är viktigt att vi diskuterar med våra grannländer”, säger minister Blomqvist.

Ytterligare information: Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 478 1387, Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, tfn +358 50 336 3856, och Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.