Finnish Internet Forum diskuterar internets framtid – anmäl dig nu!

Finnish Internet Forum diskuterar internets framtid – anmäl dig nu!

Finnish Internet Forum fyller tio år och ordnar ett jubileumsseminarium om aktuella frågor i anslutning till internets framtid: 5G-nät, internets öppenhet och splittring och EU:s roll i internets utveckling.

Under förmiddagens paneldebatt diskuteras internets reglering i EU och hur det påverkar medborgarna under den artificiella intelligensens tidevarv. Under eftermiddagens paneldebatt diskuteras hur samhällen ska hantera ett öppet internet. I ett expertanförande behandlas 5G-nätens säkerhet. Dagens key note-anförande handlar om internets säkerhet ur EU:s synvinkel. 

Seminariet ordnas i Lilla parlamentets auditorium torsdagen den 6 juni 2019 kl. 9.15–16.00. 

Seminariet avslutas med en överblick över Finnish Internet Forums tioåriga historia av Johan Helsingius och Yrjö Länsipuro. Diskussionen kan fortsätta under kvällsmottagningen i Sonck-salen kl. 17–19. 

Forumet arrangeras av utrikesministeriet, kommunikationsministeriet och riksdagens kommunikationsutskott tillsammans med olika samarbetspartner. 

Deltagande i seminariet kräver anmälning. Antalet platser är begränsat och platserna reserveras i anmälningsordning. 

Anmäl dig på Finnish Internet Forums webbplats: http://internetforum.fi. På webbplatsen hittar du också seminariets program. 

Du kan följa seminariet som webbsändning på adressen: https://www.eduskunta.fi/FI/Sivut/live.aspx. 
På Twitter använder seminariet #FIForum.

Ytterligare information: Petri Kuurma, handelssekreterare, tfn 0295 351 427

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.