EU:s utrikesministrar diskuterar de transatlantiska relationerna

EU:s utrikesministrar diskuterar de transatlantiska relationerna

En informell videokonferens för EU:s utrikesministrar ordnas den 15 juni. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Huvudtemat för mötet är relationerna mellan EU och Förenta staterna. Ministrarna diskuterar med Förenta staternas utrikesminister Michael Pompeo över video.

Syftet med utrikesministrarnas videokonferens är att föra en strategisk dialog med Förenta staterna. I diskussionen med Michael Pompeo ligger fokus på de viktigaste utrikespolitiska frågorna, såsom desinformation om covid-19, Kina, fredsprocessen i Mellanöstern och situationen i EU:s östra grannskap, särskilt Ukraina.

Finland anser det viktigt att den transatlantiska säkerhetspolitiska förbindelsen bevaras och stärks och att Förenta staterna förbinder sig till det regelbaserade internationella systemet. Detta är synnerligen viktigt med tanke på responsen på globala utmaningar.

Ytterligare information: Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.