Hållbar skuldsättning och jämställdhet i partnerländerna på agendan för mötet mellan EU:s utvecklingsministrar

Hållbar skuldsättning och jämställdhet i partnerländerna på agendan för mötet mellan EU:s utvecklingsministrar

Den 23 november ska EU:s utvecklingsministrar diskutera partnerländernas skuldsättning och skuldlättnader. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari företräder Finland vid den informella videokonferensen.

Som en följd av coronapandemin har det ekonomiska läget förvärrats, vilket har ökat skuldkrisen i utvecklingsländerna. Därför har utvecklingsländernas skuldsättning fått internationell uppmärksamhet igen.  

”Finland betonar att det ligger i alla EU-medlemsländers intresse att säkerställa att utvecklingsländerna har en hållbar skuldsättning. Man måste beakta både Kinas och den privata sektorns roll, och uppmuntra dem att delta i talkot”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

EU:s utvecklingsministrar ska också diskutera om jämställdhet och om hur kvinnors egenmakt kan främjas i alla yttre förbindelser. EU har en ny handlingsplan för jämställdhet i EU:s yttre förbindelser, Gender Action Plan, som publiceras den 24 november. I år är det 25 år sedan man antog Pekings handlingsplan för kvinnors rättigheter och 20 år sedan man antog FN:s resolution 1325 ”Kvinnor, fred och säkerhet”. 

”Varje kvinna och flicka har rätt att bestämma om sin kropp och sexualitet och fatta egna beslut i frågor som berör graviditet och födsel. Att den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna gällande detta finns med i handlingsplanen främjar verkställandet av planen. Det är också viktigt att handlingsplanen omfattar alla yttre förbindelser. Finland följer FN:s resolution 1325 ”Kvinnor, fred och säkerhet” och fortsätter arbetet med att stärka kvinnors roll i fredsprocesser”, konstaterar minister Skinnari.  

Ytterligare information: 

Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1729
Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 040 752 1 770.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.