Chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP besöker Finland

Chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP Achim Steiner besöker Finland den 16 september 2019.

UNDP är det FN-organ som har den mest omfattande verksamheten, och organisationen är närvarande i så gott som alla FN:s medlemsländer. UNDP fokuserar i synnerhet på att främja fungerande förvaltning och rättsstatsprincipen, på konfliktförebyggande och återhämtning efter kriser.

Generaldirektör Achim Steiner ska träffa utrikesminister Pekka Haavisto och utrikesministeriets understatssekreterare med ansvar för utvecklingspolitiken Elina Kalkku. Under sina möten kommer Steiner bland annat att diskutera det regelbaserade internationella systemet, genomförandet av Agenda 2030 och samarbetet mellan Finland och UNDP.

Steiner kommer också att träffa miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och avlägga ett besök i riksdagen och träffa förste vice talman Tuula Haatainen. Han har även möten med finländska civilsamhällesorganisationer.

UNDP har länge varit Finlands samarbetspartner. Finland satsar särskilt på organisationens verksamhet i bräckliga stater, till exempel för demokratisk förvaltning och rättsstatsutveckling, till stöd för genomförandet av Agenda 2030. Finlands årliga finansiering till UNDP ligger för närvarande på ca 10 miljoner euro. Generaldirektör Steiner har tidigare bland annat varit chef för FN:s miljöprogram UNEP 2006–2016.

Ytterligare information: Jukka Nikulainen, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 485, och Matleena Siipola, UNDP, tfn +358 40 151 8806 (intervjuförfrågningar)

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.