Generalsekreteraren för FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning besöker Finland

Ibrahim Thiaw, som är generalsekreterare för Förenta nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD), besöker Finland den 27 januari.

Under sitt besök kommer generalsekreterare Ibrahim Thiaw att träffa utrikesminister Pekka Haavisto och utrikesministeriets understatssekreterare med ansvar för utvecklingspolitiken, Elina Kalkku. Vid mötena diskuteras bland annat klimat- och miljösäkerheten samt samarbetet mellan Finland och UNCCD. Dessutom behandlas UNCCD:s åtgärder i anslutning till markägande- och besittningsrätt, förebyggandet och beredskapen för utarmning av jordmånen samt främjandet av jämställdhet.

Generalsekreteraren för också diskussioner med goodwill–ambassadören för FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning, president Tarja Halonen och miljöministeriets statssekreterare Terhi Lehtonen.

Konventionen för bekämpning av ökenspridning är ett av de tre miljöavtal som utarbetades i Rio år 1992. Syftet med konventionen är att förebygga ökenspridning, torka och utarmning av jordmånen samt främja hållbar markanvändning. Ökenspridningen påverkar också klimatförändringen. Det är den enda omfattande miljökonventionen som tar ställning till både miljöfrågor och sociala frågor. Konventionen stöder också genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling.

UNCCD har länge varit Finlands samarbetspartner. Finland har i synnerhet tagit fasta på konventionens jämställdhetsaspekter. Kvinnor producerar merparten av maten, men de saknar ofta rätt att äga mark och delta i beslutsfattandet. Det här är ett jämställdhetsproblem och det är också problematiskt med tanke på hållbar användning av naturresurser.  Markägandefrågorna stod för första gången på dagordningen vid partskonferensen för konventionen för bekämpning av ökenspridning i september. Partskonferensen ordnades under Finlands EU-ordförandeskap.

Ytterligare upplysningar: Katharina Bäckman, ansvarig tjänsteman, tfn +358 295 350 146 1321416, Eija Palosuo, informatör, tfn +358 295 351 961 (intervjuförfrågningar).

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.