Nya ambassadörer i Moskva, Washington, Genève, Lissabon, Seoul och en sidoackreditering i Bangladesh

Vid föredragningen fredagen den 8 maj förordnade republikens president fem nya ambassadörer och en sidoackreditering till Bangladesh.

Republikens president förordnade utrikesrådet Antti Helanterä till chef för Finlands ambassad i Moskva från och med den 1 september 2020.

Helanterä flyttar till Moskva från tjänsten som chef för Finlands sekretariat för Antarktisfördragets konsultativa möte. Helanterä var minister vid ambassaden i Moskva åren 2016–2019.

Han har också tjänstgjort inom utrikesförvaltningen vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel.

Helanterä började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 2004. Han är filosofie licentiat.

Republikens president förordnade utrikesrådet Mikko Hautala till chef för ambassaden i Washington från och med den 1 september 2020.

Hautala har varit chef för ambassaden i Moskva sedan 2016.Åren 2012–2016 arbetade han som rådgivare vid republikens presidents kansli.

Han var ställföreträdande chef för ambassaden i Moskva 2011–2012 och utrikesministerns diplomatiska rådgivare 2007–2011. Han har också tjänstgjort inom utrikesförvaltningen i Bryssel och Kiev.

Hautala började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1999. Han är politices magister och filosofie magister.

Republikens president förordnade utrikesrådet Kirsti Kauppi till chef för den ständiga representationen i Genève från och med den 1 september 2020.

Kauppi är för närvarande ambassadchef i Washington. Hon har varit avdelningschef för utrikesministeriets politiska avdelning 2012–2015 och avdelningschef för avdelningen för Afrika och Mellanöstern 2009–2012.

Kauppi var chef för ambassaden i Wien 2005–2009. Hon har också tjänstgjort inom utrikesförvaltningen i Berlin, Bryssel, Bangkok och Washington, där hon har arbetat i två omgångar.

Kauppi började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1983. Kauppi har en ekonomie kandidatexamen.

Republikens president har förordnat utrikesrådet Satu Suikkari-Kleven till chef för ambassaden i Lissabon från och med den 1 september 2020.

Suikkari-Kleven har varit ambassadör i Bangkok sedan 2016. Före det var hon enhetschef vid utrikesministeriets enhet för internationell rätt 2012–2016.

Hon har tidigare arbetat som ställföreträdande ambassadchef i Oslo och vid Finlands ständiga representation vid FN i New York. Hon har också arbetat för FN i Genève och Europarådet i Strasbourg.  

Suikkari-Kleven har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1998. Hon har en juris kandidatexamen.

Republikens president har förordnat utrikesrådet Pekka Metso till chef för ambassaden i Seoul från och med den 1 september 2020.

Metso kommer från utrikesministeriets enhet för FN och allmänna globala ärenden där han har verkat som ambassadör för fredsmedling som inkluderar religiösa aktörer. 2002–2007 var Metso chef för enheten för Asien och Oceanien.

Han var beskickningschef vid ambassaden i Ljubljana i Slovenien 2011–2015. Han har också tjänstgjort inom utrikesförvaltningen i Genève, Warszawa, Oslo och New York.

Metso började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1987. Han har avlagt ekonomie magisterexamen.

Republikens president fattade beslut om sidoackreditering av ambassadören Ritva Koukku-Ronde i Bangladesh.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, tf personaldirektör, tfn 029 535 1449