Utrikesministeriet har fått nya ministrar

Idag har republikens president utnämnt en ny regering. Av ministrarna i Antti Rinnes regering har tre ansvarsområden som hör till utrikesministeriet.

Utrikesminister Pekka Haavisto leder utrikesministeriet.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari ansvarar för frågor som rör utvecklingssamarbete och utrikeshandel vid utrikesministeriet.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ansvarar för det nordiska samarbetet vid utrikesministeriet.